Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Daniel Sjölie

Daniel Sjölie

Universitetslektor

daniel.sjolie@hv.se J227

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Forskningsintresse 

Min forskning grundar sig i ett intresse för hur man med datorteknik kan skapa verktyg, upplevelser och miljöer som är väl anpassade för hur människor uppfattar och förstår sin verklighet. Jag har främst fokuserat på virtuell verklighet (Virtual Reality) och visualisering, men det är vanligt att applikationer och projekt inbegriper utökad och/eller mixad verklighet (Augmented/Mixed Reality. Min forskning kännetecknas även av en kombination av teori, kopplat mot mänsklig kognition och hjärnfunktion, med tekniskt kunnande om hur exempelvis VR applikationer utvecklas med hjälp av kraftfulla moderna spelmotorer, såsom Unreal Engine. Den senaste tiden har jag ägnat tid åt att utforska användningen av VR för undervisning och utbildning.

Undervisning/handledning

Förutom att jag ansvarar för kurser i Immersive media och Immersive computing (inkluderar Virtual/Mixed/Augmented Reality) bidrar jag ofta till moment i andra kurser som bygger på dessa tekniker och dess applikation. Jag handleder även ofta studentprojekt inom dessa ämnen.

Nyckelord

Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Presence, Immersive computation, Informationsvisualisering

Research gate

https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Sjoelie

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?q=DANIEL+SJ%c3%96LIE&d=swepub&m=10&p=1&s=c