Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

David Lindström

David Lindström

Universitetslektor

david.lindstrom@hv.se G319

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Datateknik.

Forskningsområde

Forskar inom naturvetenskap, matematik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Tillämpad matematik (aerodynamik, optimering, approximationsteori).

Undervisning/handledning

Grundläggande matematik, flerdimensionell analys.

Nyckelord

Optimering, interpolation, responsytor, RBF.