Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elias Johannesson

Elias Johannesson

Universitetslektor


Fil Dr

elias.johannesson@hv.se I517

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Arbetar med

  • Programansvar för Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa
  • Ledamot i Centrum för Hälsofrämjande och Salutogenes
  • Undervisning, handledning och examination av uppsatser på Personalvetarprogrammet

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är inriktat mot relationen mellan personlighetsdrag (Big five och Honesty-Humility) och olika utfall såsom: hälsa, aktieinnehav och sjukskrivning m.m. Vidare forskar jag om informellt lärande.

Andra forskningsintressen är organisationsteori, HRM, och arbetslivsstudier. Kvantitativ metod och strukturell ekvationsmodellering intresserar mig särskilt.

Jag disputerade i pedagogik med särskilt fokus på intelligens, personlighetsdrag och arbetsmarknad vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.