Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elin Almér

Elin Almér

Universitetslektor

elin.almer@hv.se J409

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är centrerat kring relationen mellan språkbruk och identitet. Jag söker svar på frågor som handlar om hur språkbrukare skapar mening och vilken mening de skapar. Det kan beskrivas i termer av erfarenhetsmässig mening, interpersonell mening och textuell mening. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag om, och hur, ungdomars språkbruk varierade i olika samtalssituationer och om deras språkbruk gick att relatera till en speciell identitetsstatus. De senaste åren har jag undersökt vad små tvåspråkiga barn har att säga om språk och tvåspråkighet. För närvarande är min forskning knuten till nyblivna studenters uppfattningar om och känslor för akademin.

Undervisning/handledning

Jag undervisar inom ramen för lärarutbildningarna och Barn och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet. Undervisningen är främst relaterad till språk och språkbruk och till vetenskapligt betraktelsesätt vilket inkluderar vetenskapligt skrivande.

Nyckelord

Agens, språkbruk, identitet.

Publikationer