Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabet Björquist

Elisabet Björquist

Universitetslektor


Dr. med. vet. i hälsovetenskap med inriktning handikappvetenskap, ssk habiliteri

elisabet.bjorquist@hv.se J536

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning handikappvetenskap och habilitering, i botten socialpedagog. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat inom olika verksamheter för barn, ungdomar och vuxna både med och utan funktionedsättning. Mitt främsta intresse berör barns delaktighet och rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem. Högst intressant är detta i brytningtiden mellan barn och vuxenliv och jag har disputerat med avhandlingen "Mind the gap. Transition to adulthood- youths and their caregivers'''' perspectives".