Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabet Björquist

Universitetslektor

Dr. med. vet. i hälsovetenskap med inriktning handikappvetenskap, ssk habiliteri

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.


Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning handikappvetenskap och habilitering, i botten socialpedagog. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat inom olika verksamheter för barn, ungdomar och vuxna både med och utan funktionedsättning. Mitt främsta intresse berör ungdomar i brytningtiden mellan barn och vuxenliv och jag har disputerat med avhandlingen "Mind the gap. Transition to adulthood- youths and their caregivers' perspectives".