Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabeth Dahlborg

Professor

professor i vårdvetenskap

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom området forskningsområden, vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik, vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/Forskningsintresse

Jag är professor i Vårdvetenskap och verksamhetsledare för den vårdvetenskapliga forskningsmiljön LOV. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar dels om vårdutbildningar, fr.a. om hur en normkritisk pedagogik kan utveckla studenters kompetens i att genomföra en mer jämlik vård. Dels handlar det om olika institutionella diskurser, vad de innehåller och hur de påverkar vårdandet. Tidigare har jag genomfört studier ur ett genusperspektiv med fokus både på professionella och på patienter. I den patientnära forskningen är det framförallt inom det palliativa området som jag bedrivit studier. Jag är även docent i pedagogik med inriktning mot AIL. Inom detta fält har jag framförallt arbetat med att utveckla en teoretisk förståelse av AIL i relation till vårdområdet.

Undervisning/handledning

Jag undervisar inom sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet Handleder och examinerar magisteruppsatser och är handledare för doktorander

Nyckelord

Vårdvetenskap, omvårdnad, diskurs, normer, normkritik, AIL, pedagogik, lärande, personcentrering

Uppdrag externt

Jag har uppdrag som granskare av avhandlingar och är betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt. Granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, tex Vård i Norden, Journal of Nursing Education, Nurse Education Today

Nätverk

Jag startade tillsammans med en dansk kollega nätverket Scandinavian research network for discursive practice in health care år 2013 och är initiativtagare till ett normkritiskt nätverk knutet till en vårdkontext. Jag är också medlem i ett nationellt genusteoretiskt nätverk inom vård- och omsorg.

RESEARCH GATE

https://www.researchgate.net/profile/Elisabeth_Dahlborg-Lyckhage

Publikationer


Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation

Publicerat

Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation

Purpose: Healthcare professionals' conscious or unconscious norms, values and attitudes have been identified as partial explanations of healthcare...

Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis

Publicerat

Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis

The documents and literature that regulate nursing education are based on certain values and knowledge, and the underlying power in the curriculum...

A Theoretical Framework for Emancipatory Nursing With a Focus on Environment and Persons' Own and Shared Lifeworld

Publicerat

A Theoretical Framework for Emancipatory Nursing With a Focus on Environment and Persons' Own and Shared Lifeworld

By giving a brief overview of the metaconcepts in nursing, with a focus on environment, we sketch a theoretical framework for an emancipatory...

Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence

Publicerat

Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence

This paper describes the discourses underlying nursing teachers’ talk about their own norm-critical competence. Norm criticism is an approach that...

Health care systems in transition: Equality, access and health literacy in three Scandinavian welfare states. : “The Emperor’s new clothes”: discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act

Publicerat

Health care systems in transition: Equality, access and health literacy in three Scandinavian welfare states. : “The Emperor’s new clothes”: discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act

The Swedish welfare debate increasingly focuses on market liberal notions and its healthcare perspective aims for more patient-centered care. This...

"The Emperor's new clothes" : discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act.

Publicerat

"The Emperor's new clothes" : discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act.

The Swedish welfare debate increasingly focuses on market liberal notions and its healthcare perspective aims for more patient-centered care. This...

Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet

Publicerat

Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet

Bakgrund. Normkritisk kompetens är en förutsättning för att kunna ifrågasätta rådande, begränsande normer som skapar ojämlikhet. Att kunna mäta...

Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence

Publicerat

Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence

Background: Nursing education in Sweden generally lacks norm-critical perspectives, even though this could help unveil normative judgements of...

Work Integrated Learning and Learning Integrated Work : An Approach to Unite Theory and Practice to Praxis

Publicerat

Work Integrated Learning and Learning Integrated Work : An Approach to Unite Theory and Practice to Praxis

The difference between the professional competence conveyed during education and the competence demanded in working life is substantial and needs t...

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Publicerat

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård

Publicerat

Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård

Perpetuating ‘New Public Management’ at the expense of nurses’ patient education : a discourse analysis

Publicerat

Perpetuating ‘New Public Management’ at the expense of nurses’ patient education : a discourse analysis

This study aimed to explore the conditions for nurses’ daily patient education work by focusing on managers’ way of speaking about the patient...

Prerequisites for person-centered care : As described by community care nurses

Publicerat

Prerequisites for person-centered care : As described by community care nurses

The aim of this study was to describe nurses’ experiences of person-centered care within an integrated care chain. Method: The study included four...

Vithetsnormer : normer som producerar "hudfärgade" plåster

Publicerat

Vithetsnormer : normer som producerar "hudfärgade" plåster

Vårdandets normer : minskat handlingsutrymmer för vårdare och patient

Publicerat

Vårdandets normer : minskat handlingsutrymmer för vårdare och patient

Young Women With Anorexia Nervosa

Publicerat

Young Women With Anorexia Nervosa

The aim of this study was to describe how young women living with self-identified anorexia narrate about their lives by blogging. Thirteen Swedish...

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Publicerat

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Don't ask don't tell : Battered Women living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care given

Publicerat

Don't ask don't tell : Battered Women living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care given

In recent years there has been increased intimate partner violence (IPV) toward women. Research on the care provided to victims of IPV is limited....

Expert midwives’ experiences of security in their professional practice : I’m the captain of a jet

Publicerat

Expert midwives’ experiences of security in their professional practice : I’m the captain of a jet

Obstetric units have become larger, with patients being knowledgeable and demanding. Also, established team works at maternity wards require that...

Fathers of Children With Type 1 Diabetes : Perceptions of a Father's Involvement From a Health Promotion Perspective

Publicerat

Fathers of Children With Type 1 Diabetes : Perceptions of a Father's Involvement From a Health Promotion Perspective

This study describes how fathers of children diagnosed with type 1 diabetes understand their involvement in their child's daily life from a health...

From work integrated learning to learning integrated work : A pedagogical model to develop praxis in nursing education

Publicerat

From work integrated learning to learning integrated work : A pedagogical model to develop praxis in nursing education

The move from student to nurse has been described as difficult for newly registered nurses. Newly registered nurses’ feelings of lacking competence...

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

Publicerat

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

The project "Health care interaction" among different care providers was introduced as a trial activity in the municipalities of Strömstad and Tanu...

Praxis and Work Integrated Learning as Pedagogical Approach in Nursing Education

Publicerat

Praxis and Work Integrated Learning as Pedagogical Approach in Nursing Education

The move from student to nurse has been described as difficult and tough for new nurses. New nurses' feeling of lacking competence can reduce the...

Work-Integrated Learning

Publicerat

Work-Integrated Learning

Praxis is a concept that is both vague and overused in nursing science. Hence, a more stringent use of the concept praxis could help clarify the...

Changing essay writing in undergraduate nursing education through action research: a Swedish example

Publicerat

Changing essay writing in undergraduate nursing education through action research: a Swedish example

This article describes the development of literature-based models for bachelor degree essays in Swedish undergraduate nursing education. Students'...

Fathers' encounter of support from paediatric diabetes teams : the tension between general recommendations and personal experience

Publicerat

Fathers' encounter of support from paediatric diabetes teams : the tension between general recommendations and personal experience

The purpose of this grounded theory study was to explore and discuss how fathers involved in caring for a child with type 1 diabetes experienced...

‘It’s about me’ – a narrative analysis of female smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and their relationship to smoking

Publicerat

‘It’s about me’ – a narrative analysis of female smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and their relationship to smoking

Background Chronic obstructive lung disease is a disease that is common among the smoking population. In Sweden, more women than men are smokers. T...

Living in liminality-being simultaneously visible and invisible : caregivers' narratives of palliative care.

Publicerat

Living in liminality-being simultaneously visible and invisible : caregivers' narratives of palliative care.

Palliative care is an integral part of care and takes place in many settings-including the home, special accommodations, and hospitals. However,...

Swedish pediatric diabetes teams' perception of fathers' involvement : A Grounded Theory study

Publicerat

Swedish pediatric diabetes teams' perception of fathers' involvement : A Grounded Theory study

The purpose of this study was to analyze how Swedish pediatric diabetes teams perceived and discussed fathers' involvement in the care of their chi...

Att analysera berättelser (narrativer)

Publicerat

Att analysera berättelser (narrativer)

Att analysera diskurser

Publicerat

Att analysera diskurser

Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling

Publicerat

Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling

Lack of individualized perspective : A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden

Publicerat

Lack of individualized perspective : A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden

This study describes the care provided by a diabetes nurse specialist, and the care needs expressed by people with type 2 diabetes mellitus and an...

Parents' discursive resources : Analysis of discourses in Swedish, Danish and Norwegian health care guidelines for children with diabetes type 1

Publicerat

Parents' discursive resources : Analysis of discourses in Swedish, Danish and Norwegian health care guidelines for children with diabetes type 1

The incidence of diabetes type 1 in children, the most common metabolic disorder in childhood, increases worldwide, with highest incidence in...

Preoperative Information Provided to Swedish and Immigrant Patients Before Total Hip Replacement

Publicerat

Preoperative Information Provided to Swedish and Immigrant Patients Before Total Hip Replacement

  Background: Total hip replacement is an operation that usually leads to pain  relief and improved health related quality of life (HRQoL). Previou...

If dad comes, we are happy - if mom fails to appear, we become desperate : A Grounded Theory study of Swedish diabetes teams perecption of fathers’ involvement in their child's everyday life

Publicerat

If dad comes, we are happy - if mom fails to appear, we become desperate : A Grounded Theory study of Swedish diabetes teams perecption of fathers’ involvement in their child's everyday life

Background: Since parental involvement is essential to the outcome of diabetes type 1 treatment in childhood and high paternal engagement in everyd...

The influence of gender in academia: a case study of a university college in Sweden

Publicerat

The influence of gender in academia: a case study of a university college in Sweden

Purpose – The aim of this paper is to describe senior lecturers' experiences of and reflections on the influence of gender on their work and career...

Analysis of discourses in a health care context

Publicerat

Analysis of discourses in a health care context

Abstract To develop nursing as a critical normative science (Kirkevold, 2009), a description of the various care areas and different health phenome...

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Publicerat

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Competing discourses in palliative care.

Publicerat

Competing discourses in palliative care.

BACKGROUND: Palliative care focuses on early identification as well as prevention and alleviation of suffering. Previous studies have established...

Diabetes empowerment related to Pender's Health Promotion Model : A meta-synthesis

Publicerat

Diabetes empowerment related to Pender's Health Promotion Model : A meta-synthesis

Diabetes self-management is a challenge for both clients and health-care professionals. Empowerment plays a vital role in helping clients to achiev...

I backspegeln : en historisk återblick

Publicerat

I backspegeln : en historisk återblick

Praxis i vårdvetenskap

Publicerat

Praxis i vårdvetenskap

Sjuksköterskan, vem är det?

Publicerat

Sjuksköterskan, vem är det?

Predominant discourses in Swedish nursing

Publicerat

Predominant discourses in Swedish nursing

The aim of this study was to elucidate the predominant discourse in the field of Swedish nursing in 2000, 25 years after nursing was introduced as ...

Att bli transplanterad : En studie av patientens upplevelse

Publicerat

Att bli transplanterad : En studie av patientens upplevelse

Background: Transplantation is a well established form of treatment for terminal organs failure. Most patients that undergo this treatment havebeen...

The importance of awareness of nursing students' denotative images of nursing

Publicerat

The importance of awareness of nursing students' denotative images of nursing