Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabeth Johansson Rückerl

Elisabeth Johansson Rückerl

Controller


Externfinansierad verksamhet för institutionen IV

elisabeth.johansson-ruckerl@hv.se E447

Organisationstillhörighet

Anställd på Ekonomi.

Ekonomiadministration av externt finansierade projekt för institutionen Ingenjörsvetenskap såsom

  • Budget/uppföljning/prognos
  • Bokslutsarbete
  • Kostnads- och intäktsanalyser
  • Rekvisitioner och ekonomisk rapportering
  • Stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan

 

Financial administration of externally funded projects on behalf of the Department of Engineering Science such as

  • Budget/forecast/actuals
  • Yearly closing
  • Cost and income analysis
  • Requisitions and economic reporting
  • Supporting researchers who apply for external funding with the financial calculation