Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ellinor Tengelin

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.


Forskningsintresse

Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap, en licentiatexamen i medicinsk vetenskap samt en doktorsexamen i hälsa och vårdvetenskap. 2019 disputerade jag på en avhandling om normkritik som medvetandegörande strategi i vårdutbildning. Jag arbetar nu som lektor i hälsa och vårdvetenskap på institutionen för hälsovetenskap. Mina forskningsintressen rör maktrelationer, normer och ojämlikhet i hälsa och vård. Jag använder mig främst av kvalitativa och diskursanalytiska metodologier.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå i sjuksköterskeprogrammet och programmet för socialpsykiatrisk vård. Sedan flera år driver jag tillsammans med kollegor den fristående kursen Normmedvetet vårdande.

Nyckelord

Normkritik, normmedvetenhet, diskurs, sjuksköterskeutbildning, bemötande

Research gate

Följ mig på Research gate.

Publikationer


The reasonable patient : A Swedish discursive construction

Publicerat

The reasonable patient : A Swedish discursive construction

The aim of this study was to analyse how the patient is constructed and socially positioned in Swedish patient information. Corpus-assisted critica...

From political correctness to reflexivity : A norm-critical perspective on nursing education.

Publicerat

From political correctness to reflexivity : A norm-critical perspective on nursing education.

Education is important in shaping professional identity, including how one approaches norms and normalisation. In the analysis presented in this...

The Struggle Between Ancient Welfare Thinking and Prevailing Health Care Policy in Scandinavian Health Care Legislative Documents

Publicerat

The Struggle Between Ancient Welfare Thinking and Prevailing Health Care Policy in Scandinavian Health Care Legislative Documents

The struggle between welfare state models and prevailing healthcare policy in Scandinavian healthcare legislative documents

Publicerat

The struggle between welfare state models and prevailing healthcare policy in Scandinavian healthcare legislative documents

Purpose The paper aims to compare and discuss the findings of discursive constructions of patients in legal texts from the three Scandinavian...

Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation

Publicerat

Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation

Purpose: Healthcare professionals' conscious or unconscious norms, values and attitudes have been identified as partial explanations of healthcare...

Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis

Publicerat

Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis

The documents and literature that regulate nursing education are based on certain values and knowledge, and the underlying power in the curriculum...

The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents

Publicerat

The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents

Traditional welfare state systems in Scandinavia are challenged by new governance systems. Demands for efficiency and productivity in healthcare...

Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence

Publicerat

Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence

This paper describes the discourses underlying nursing teachers’ talk about their own norm-critical competence. Norm criticism is an approach that...

Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet

Publicerat

Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet

Bakgrund. Normkritisk kompetens är en förutsättning för att kunna ifrågasätta rådande, begränsande normer som skapar ojämlikhet. Att kunna mäta...

Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence

Publicerat

Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence

Background: Nursing education in Sweden generally lacks norm-critical perspectives, even though this could help unveil normative judgements of...

Genusnormer : normer som skapar kvinnor och män

Publicerat

Genusnormer : normer som skapar kvinnor och män

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Publicerat

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter

Publicerat

Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter

Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård

Publicerat

Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård