Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ellinor Tengelin

Universitetsadjunkt

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.


Forskningsintresse

Jag är sedan 2015 doktorand i Hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University. Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskap och ett starkt intresse av jämlikhet i hälsa och vård, maktstrukturer, normer och kritisk kunskap. Mitt doktorandprojekt handlar om utvecklingen av normkritisk kunskap inom sjuksköterskeutbildningen här på Högskolan Väst, som jag studerar med olika perspektiv och metoder. Sedan tidigare har jag en licentiatexamen i medicinsk vetenskap från Sahlgrenska akademin där jag studerade psykosociala aspekter av chefskap och arbetsmiljö. 

Undervisning/handledning

Jag undervisar på avancerad nivå i sjuksköterskeutbildningen kring bemötande, normer och jämlikhet och handleder även examensarbeten. Tillsammans med Elisabeth Dahlborg Lyckhage driver jag den fristående kursen Normmedvetet vårdande.

Nyckelord

Vårdvetenskap, normkritik, normmedvetenhet, utbildning.

Research gate

Följ mig på Research gate.

Publikationer


Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation

Publicerat

Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation

Purpose: Healthcare professionals' conscious or unconscious norms, values and attitudes have been identified as partial explanations of healthcare...

Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis

Publicerat

Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis

The documents and literature that regulate nursing education are based on certain values and knowledge, and the underlying power in the curriculum...

Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence

Publicerat

Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence

This paper describes the discourses underlying nursing teachers’ talk about their own norm-critical competence. Norm criticism is an approach that...

Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet

Publicerat

Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet

Bakgrund. Normkritisk kompetens är en förutsättning för att kunna ifrågasätta rådande, begränsande normer som skapar ojämlikhet. Att kunna mäta...

Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence

Publicerat

Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence

Background: Nursing education in Sweden generally lacks norm-critical perspectives, even though this could help unveil normative judgements of...

Genusnormer : normer som skapar kvinnor och män

Publicerat

Genusnormer : normer som skapar kvinnor och män

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Publicerat

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter

Publicerat

Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter

Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård

Publicerat

Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård