Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ellinor Tengelin

Ellinor Tengelin

Universitetslektor

ellinor.tengelin@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.

Forskningsintresse

Mina forskningsintressen berör normmedveten kunskapsbildning inom vård och hälsa och utgår ofta från diskursanalytiska angreppssätt. Mer specifikt handlar min forskning om normmedvetenhet i utbildningskontext, diskursiva perspektiv på välfärdsstaten, normalitet i hälso- och sjukvård samt psykisk hälsa och arbetsförmåga. Jag utforskar även de nya sätt att styra patienter som digitaliseringen för med sig. 

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på grund, avancerad och doktorandnivå, främst inom teori, metod, normmedvetenhet och olika hälsovetenskapliga perspektiv. Jag är verksam inom sjuksköterskeprogrammet och programmet för socialpsykiatrisk vård samt på fristående kurser. Tillsammans med kollegor har jag utvecklat kursen Normmedvetet vårdande, som är unik i sitt slag i Sverige. 

Nyckelord

Arbetsförmåga, Diskursanalys, Hälsovetenskap, Makt, Normkritik, Normmedvetenhet, Psykisk ohälsa, Välfärdsstat

Research gate

Följ mig på Research gate.

Publikationer