Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emelie Hanson

Studie- och karriärvägledare

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Arbetar främst med särskild studie- och karriärvägledning för personer med utländska studiemeriter, så att dessa ska se vilka möjligheter som finns för dem i det svenska utbildningssytemet. 

 

Utvecklar arbetet med studievägledning mot internationella distansstudenter.

 

Genomför kartläggningsarbete vid validering av reell kompetens för sökande till Högskolan Väst och även dess befintliga studenter.

 

Del av arbetsgruppen kring Lika Villkor på avdelningen för Studentstöd och Bibliotek.

 

---

Works primarily with special study and career guidance for people with foreign study matrices, so that they will see what opportunities exist for them in the Swedish education system.

 

Develops new ways to work with study guidance for international distance students.

 

Conduct mapping work when validating real skills for applicants to the University West and also its existing students.

 

Part of the working party with focus on equal terms, rights and opportunities, at Student services and Library.