Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emelie Hanson

Studie- och karriärvägledare

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Robotik och Automation, masterprogram, Distans.

 

Arbetar främst med särskild studie- och karriärvägledning för personer med utländska studiemeriter, så att dessa ska se vilka möjligheter som finns för dem i det svenska utbildningssytemet. 

 

Utvecklar arbetet med studievägledning mot internationella distansstudenter.

 

 

 

Del av arbetsgruppen kring Social Hållbarhet på avdelningen för Studentstöd och Bibliotek.

 

---

Career Counsellor for the following programmes:

Master in International Business, 1 year

Master in IT and Management, 1 year

Master in Robotics and Automation, 1 year, distance learning

Master in Robotics and Automation, 2 years, distance learning

Master in Child and Youth Studies, 2 years part time, 60 credits, distance learning

Master in Child and Youth Studies, 4 years part time, 120 credits, distance learning

 

Works primarily with special study and career guidance for people with foreign study matrices, so that they will see what opportunities exist for them in the Swedish education system.

 

Develops new ways to work with study guidance for international distance students.

 

Part of the working party with focus on equal terms, rights and opportunities, at Student services and Library.