Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emma Sorbring

Professor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området forskningsområden, barn- och ungdomsvetenskap, samhällsvetenskap, psykologi.


Publikationer

Samtliga publikationer ur databasen DiVA hittar man här.

forskningsintresse

Jag är professor i barn- och ungdomsvetenskap och verksamhetsledare för den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse kan delas upp i framför allt två områden; Föräldrar, barn och ungdomar samt Ungdomars identitetsskapande och sexuella aktiviteter. En grundläggande teoretisk utgångspunkt är att barn och unga är aktiva agenter och att det är deras tolkning av situationen (t ex förälderns beteende) som ligger till grund både för deras agerande och deras senare utveckling. Jag har i min forskning studerat ovanstående dels utifrån olika arenor (t ex off- och online) och dels i olika grupper (t ex ungdomar med intellektuella funktionshinder).

Nuvarande och tidigare projekt har berört föräldraskap ur ett kulturellt perspektiv, unga föräldrar, ungdomars internetanvändande samt föräldrars förhållningssätt till ungdomars internetanvändande, ungdomars sexuella utveckling, våld i nära relation bland ungdomar samt unga människors beslutsfattande. Längre ner på sidan presenteras pågående och avslutade projekt.

Om forskningsmiljön Barn- och ungdomsvetenskap

uppdrag externt (inom och utom akademin)

  • Ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd
  • Ledamot i ledningsgruppen för Vårdsamverkan barn- och unga Fyrbodal
  • Forskningsnätverk om brottsutsatthet
  • Västra Götalandsregionens Forskningsråd
  • Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Advance in Social Work, Applied Psychological Research, Behavioral Sceince, Child Development, European Journal of Developmental Psychology, International Journal of Sexual Health, Journal of Adolescence, Journal of Family Issues, New Media & Society, Scandinavian Journal of Psychology, Sociological Studies of Children and Youth, Violence and Victims, Youth & Society.
  • Utöver detta har jag haft uppdrag som granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och masterprogram inom områdena Barns och ungas rätt och inflytande samt Familj och föräldraskap. Jag är även huvud- och biträdande handledare för ett antal doktorander.

Nyckelord

Föräldraskap, Barn, Ungdomar, Agency, Identitetsskapande, Livssituation, Internet.

Research gate

Följ mig på Research Gate.

Samtliga publikationer ur databasen DiVa finns nedan under Publikationer.

Publikationer


Adolescents’ cognitive capacity reaches adult levels prior to their psychosocial maturity : Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample

Publicerat

Adolescents’ cognitive capacity reaches adult levels prior to their psychosocial maturity : Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample

All countries distinguish between minors and adults for various legal purposes. Recent U.S. Supreme Court cases concerning the legal status of...

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Publicerat

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Publicerat

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families : Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries

Publicerat

Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families : Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries

The current longitudinal study is the first comparative investigation across Low- and Middle- Income Countries (LMICs) to test the hypothesis that...

En systematisk samverkansmodell

Publicerat

En systematisk samverkansmodell

Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.

Publicerat

Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.

Safety is essential for life. To survive, humans and other animals have developed sets of psychological and physiological adaptations known as life...

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Publicerat

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Exempel 6: Implementering av evidensbaseratföräldrastödsprogram

Publicerat

Exempel 6: Implementering av evidensbaseratföräldrastödsprogram

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Publicerat

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries

Publicerat

Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries

This study examined longitudinal links between household income and parents' education and children's trajectories of internalizing and externalizi...

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Publicerat

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Publicerat

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på...

Tips och råd inför samverkansforskning

Publicerat

Tips och råd inför samverkansforskning

Är samverkansforskning riktig forskning?

Publicerat

Är samverkansforskning riktig forskning?

A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task

Publicerat

A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task

The authors examined the association between working memory and response inhibition on the Stroop task using a cross-sectional, international sampl...

Age patterns in risk taking across the world

Publicerat

Age patterns in risk taking across the world

Epidemiological data indicate that risk behaviors are among the leading causes of adolescent morbidity and mortality worldwide. Consistent with thi...

Arbetsintegrerat lärande med fokus på barn- och ungdomsvetenskap

Publicerat

Arbetsintegrerat lärande med fokus på barn- och ungdomsvetenskap

Högskolan Väst har en profilering mot arbetsintegrerat lärande (AIL) och en del av den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid lärosätet...

Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation

Publicerat

Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation

The dual systems model of adolescent risk-taking portrays the period as one characterized by a combination of heightened sensation seeking and...

Associations Between Perceived Material Deprivation, Parents' Discipline Practices, and Children's Behavior Problems : An International Perspective.

Publicerat

Associations Between Perceived Material Deprivation, Parents' Discipline Practices, and Children's Behavior Problems : An International Perspective.

This study investigated the association between perceived material deprivation, children's behavior problems, and parents' disciplinary practices....

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Publicerat

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Publicerat

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars...

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Publicerat

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Bidirectional Relations Between Parenting and Behavior Problems From Age 8 to 13 in Nine Countries

Publicerat

Bidirectional Relations Between Parenting and Behavior Problems From Age 8 to 13 in Nine Countries

This study used data from 12 cultural groups in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and the Unite...

Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts.

Publicerat

Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts.

PURPOSE: The aim of this study was to examine children's perception of their agency in different relationship contexts. Historically, most studies...

Global study of social odor awareness

Publicerat

Global study of social odor awareness

Olfaction plays an important role in human social communication, including multiple domains in which people often rely on their sense of smell in t...

H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities

Publicerat

H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities

This study aims to provide more in-depth knowledge about professionals' views regarding Internet use among youths with intellectual disability (ID)...

Komplexa internationella forskningssamarbeten : Att bryta den akademiska kolonialismen och hitta nya vägar

Publicerat

Komplexa internationella forskningssamarbeten : Att bryta den akademiska kolonialismen och hitta nya vägar

Att uppleva, att ta intryck av och att lära från andra kulturer är något de flesta uppskattar och strävar efter genom att läsa böcker, se på film och...

Longitudinal associations between parenting and youth adjustment in twelve cultural groups : Cultural normativeness of parenting as a moderator

Publicerat

Longitudinal associations between parenting and youth adjustment in twelve cultural groups : Cultural normativeness of parenting as a moderator

To examine whether the cultural normativeness of parents' beliefs and behaviors moderates the links between those beliefs and behaviors and youths'...

Parental acceptance–rejection and child prosocial behavior : Developmental transactions across the transition to adolescence in nine countries, mothers and fathers, and girls and boys.

Publicerat

Parental acceptance–rejection and child prosocial behavior : Developmental transactions across the transition to adolescence in nine countries, mothers and fathers, and girls and boys.

Promoting children’s prosocial behavior is a goal for parents, healthcare professionals, and nations. Does positive parenting promote later child...

Parenting, culture, and the development of externalizing behaviors from age 7 to 14 in nine countries

Publicerat

Parenting, culture, and the development of externalizing behaviors from age 7 to 14 in nine countries

Using multilevel models, we examined mother-, father-, and child-reported (N = 1,336 families) externalizing behavior problem trajectories from age...

Particip@tion on Internet? : Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Publicerat

Particip@tion on Internet? : Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions f...

Relationships and the Internet

Publicerat

Relationships and the Internet

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Publicerat

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Previous research emphasizes the need for reflection in complex, dynamic practices, like social work.However, increased governance of the public...

Våld och kränkningar i ungas parrelationer

Publicerat

Våld och kränkningar i ungas parrelationer

Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data

Publicerat

Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data

Abstract This study grapples with what it means to be part of a cultural group, from a statistical modeling perspective. The method we present...

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Publicerat

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Cross-national collaboration in the study of parenting and child adjustment

Publicerat

Cross-national collaboration in the study of parenting and child adjustment

Editorial : Internet use and disability

Publicerat

Editorial : Internet use and disability

"I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life" : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities

Publicerat

"I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life" : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities

In general, the Internet is an arena where parents (as well as other adults) have limited insight and possibilities to support the young person....

Meeting adolescents 'where they're at' : the use of technology to prevent violence and abuse in adolescent romantic relationships

Publicerat

Meeting adolescents 'where they're at' : the use of technology to prevent violence and abuse in adolescent romantic relationships

Mixed blessings : parental religiousness, parenting, and child adjustment in global perspective.

Publicerat

Mixed blessings : parental religiousness, parenting, and child adjustment in global perspective.

BACKGROUND: Most studies of the effects of parental religiousness on parenting and child development focus on a particular religion or cultural...

New Em@ncipatory Landscapes? : Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes

Publicerat

New Em@ncipatory Landscapes? : Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes

Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, few studies illustrate conditions for young people...

Parenting and Positive Adjustment for Adolescents in Nine Countries : Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America

Publicerat

Parenting and Positive Adjustment for Adolescents in Nine Countries : Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America

This chapter describes the theoretical background, methodology, and select empirical findings from the Parenting Across Cultures project, a...

Puberty Predicts Approach But Not Avoidance on the Iowa Gambling Task in a Multinational Sample

Publicerat

Puberty Predicts Approach But Not Avoidance on the Iowa Gambling Task in a Multinational Sample

According to the dual systems model of adolescent risk taking, sensation seeking and impulse control follow different developmental trajectories...

Reward sensitivity, impulse control, and social cognition as mediators of the link between childhood family adversity and externalizing behavior in eight countries

Publicerat

Reward sensitivity, impulse control, and social cognition as mediators of the link between childhood family adversity and externalizing behavior in eight countries

Using data from 1,177 families in eight countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the United States), we...

Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes : A multicultural and longitudinal study

Publicerat

Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes : A multicultural and longitudinal study

There is strong evidence of a positive association between corporal punishment and negative child outcomes, but previous studies have suggested tha...

Skolans identifiering av barn i gråzonen

Publicerat

Skolans identifiering av barn i gråzonen

I denna artikel genomlyses projektet Team Agera som ingår i Folkhälsomyndighetens nationella satsning på stöd till barn i riskmiljöer. Team Agera ä...

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

Publicerat

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

Publicerat

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

School-based social work can reach children at risk through the promotion of children’s participation in seeking support. Drawing on Gibson’s theor...

Attitudes towards dating violence among young people

Publicerat

Attitudes towards dating violence among young people

Adolescent dating violence refers to interpersonal violence which occurs during young people s romantic relationships. Although current research ha...

Forskningsprojekt