Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emma Sorbring

Professor

Professor i barn- och ungdomsvetenskap

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom barn och unga, samhällsvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, psykologi.


Publikationer

Samtliga publikationer ur databasen DiVA hittar man här.

Forskningsintresse

Jag är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse kan delas upp i framför allt två områden; Föräldrar, barn och ungdomar samt Ungdomars identitetsskapande och sexuella aktiviteter. En grundläggande teoretisk utgångspunkt är att barn och unga är aktiva agenter och att det är deras tolkning av situationen (t ex förälderns beteende) som ligger till grund både för deras agerande och deras senare utveckling. Jag har i min forskning studerat ovanstående dels utifrån olika arenor (t ex off- och online) och dels i olika grupper (t ex ungdomar med intellektuella funktionshinder).

Nuvarande och tidigare projekt har berört föräldraskap ur ett kulturellt perspektiv, unga föräldrar, ungdomars internetanvändande samt föräldrars förhållningssätt till ungdomars internetanvändande, ungdomars sexuella utveckling, våld i nära relation bland ungdomar samt unga människors beslutsfattande. Längre ner på sidan presenteras pågående och avslutade projekt.

Om Forskningsmiljön Barn och Unga

Uppdrag externt (inom och utom akademin)

  • Ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd
  • Ledamot i ledningsgruppen för Vårdsamverkan barn- och unga Fyrbodal
  • Forskningsnätverk om brottsutsatthet
  • Västra Götalandsregionens Forskningsråd
  • Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Advance in Social Work, Applied Psychological Research, Behavioral Sceince, Child Development, European Journal of Developmental Psychology, International Journal of Sexual Health, Journal of Adolescence, Journal of Family Issues, New Media & Society, Scandinavian Journal of Psychology, Sociological Studies of Children and Youth, Violence and Victims, Youth & Society.
  • Utöver detta har jag haft uppdrag som granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och masterprogram inom områdena Barns och ungas rätt och inflytande samt Familj och föräldraskap. Jag är även huvud- och biträdande handledare för ett antal doktorander.

Nyckelord

Föräldraskap, Barn, Ungdomar, Agency, Identitetsskapande, Livssituation, Internet.

Research gate

Följ mig på Research Gate.

Samtliga publikationer ur databasen DiVa finns nedan under Publikationer.

Publikationer