Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emma Sorbring

Emma Sorbring

Professor


Professor i barn- och ungdomsvetenskap

emma.sorbring@hv.se I533

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom barn och unga, samhällsvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, psykologi.

Publikationer

Samtliga publikationer ur databasen DiVA hittar man här.

Forskningsintresse

Jag är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse kan delas upp i framför allt två områden; Föräldrar, barn och ungdomar samt Ungdomars identitetsskapande och sexuella aktiviteter. En grundläggande teoretisk utgångspunkt är att barn och unga är aktiva agenter och att det är deras tolkning av situationen (t ex förälderns beteende) som ligger till grund både för deras agerande och deras senare utveckling. Jag har i min forskning studerat ovanstående dels utifrån olika arenor (t ex off- och online) och dels i olika grupper (t ex ungdomar med intellektuella funktionshinder).

Nuvarande och tidigare projekt har berört föräldraskap ur ett kulturellt perspektiv, unga föräldrar, ungdomars internetanvändande samt föräldrars förhållningssätt till ungdomars internetanvändande, ungdomars sexuella utveckling, våld i nära relation bland ungdomar samt unga människors beslutsfattande. Längre ner på sidan presenteras pågående och avslutade projekt.

Om Forskningsmiljön Barn och Unga

Uppdrag externt (inom och utom akademin)

  • Ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd
  • Ledamot i ledningsgruppen för Vårdsamverkan barn- och unga Fyrbodal
  • Forskningsnätverk om brottsutsatthet
  • Västra Götalandsregionens Forskningsråd
  • Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Advance in Social Work, Applied Psychological Research, Behavioral Sceince, Child Development, European Journal of Developmental Psychology, International Journal of Sexual Health, Journal of Adolescence, Journal of Family Issues, New Media & Society, Scandinavian Journal of Psychology, Sociological Studies of Children and Youth, Violence and Victims, Youth & Society.
  • Utöver detta har jag haft uppdrag som granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och masterprogram inom områdena Barns och ungas rätt och inflytande samt Familj och föräldraskap. Jag är även huvud- och biträdande handledare för ett antal doktorander.

Nyckelord

Föräldraskap, Barn, Ungdomar, Agency, Identitetsskapande, Livssituation, Internet.

Research gate

Följ mig på Research Gate.

Samtliga publikationer ur databasen DiVa finns nedan under Publikationer.

Publikationer


Parents’ learning support and school attitudes in relation to adolescent academic identity and school performance in nine countries

Suha M. Al-Hassan, Natasha Duell, Jennifer E. Lansford, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta

Developmental Trajectories of Parental Self-Efficacy as Children Transition to Adolescence in Nine Countries : Latent Growth Curve Analyses

Christy M. Buchanan, Terese Glatz, Şule Selçuk, Ann T. Skinner, Jennifer E. Lansford, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay

Profiles of Parental Burnout Around the Globe : Similarities and Differences Across 36 Countries

Marisa Matias, Joyce Aguiar, Anne Marie Fontaine, Ege Akgun, Gizem Arikan, Kaisa Aunola, Elizabeth Barham, Wim Beyers, Emilie Boujut, Anna Brytek-Matera, Noémie Carbonneau, Filipa César, Bin-Bin Chen, Géraldine Dorard, Sandra Dunsmuir, Natalia Egorova, Luciana Elias, Nicolas Favez, HHeather M. Foran, Kaichiro Furutani, Myrna Gannagé, Maria Gaspar, Lucie Godbout, James Gross, O. Hatta, Mai-Trang Huynh, Nassima Kellou, Goran Knezevic, Ljiljana Lazarevic, Sarah Le Vigouroux, Vanessa Leme, Denisse Manrique-Millones, Rosa Millones Rivalles, Maria Isabel Miranda-Orrego, Marina Miscioscia, Clara I. Morgades-Bamba, Sayyedeh Fatemeh Mousavi, Badra Moutassem-Mimouni, Ana Muntean, Hugh Murphy, Josué Ngnombouowo Tenkue, Fatumo Osman, Daniela Oyarce Cadiz, Pablo A. Pérez-Díaz, Konstanios Petrides, Céline Scola, Alessandra Simonelli, Bart Soenens, Emma Sorbring, Matilda Sorkkila, Elena Stănculescu, Elena Starchenkova, Dorota Szczygiel, Melissa Tremblay, A. Meltem Ustundag-Budak, Hedwig van Bakel, Lesley Verhofstadt, Jaqueline Wendland, Moira Mikolajczak, Isabelle Roskam

Three reasons why parental burnout is more prevalent in individualistic countries : a mediation study in 36 countries

Isabelle Roskam, Joyce Aguiar, Ege Akgun, Andrew F. Arena, Gizem Arikan, Kaisa Aunola, Eliane Besson, Wim Beyers, Emilie Boujut, Maria Elena Brianda, Anna Brytek-Matera, A. Meltem Budak, Noémie Carbonneau, Filipa César, Bin-Bin Chen, Géraldine Dorard, Luciana Carla dos Santos Elias, Sandra Dunsmuir, Natalia Egorova, Nicolas Favez, Anne-Marie Fontaine, Heather Foran, Julia Fricke, Kaichiro Furutani, Myrna Gannagé, Maria Gaspar, Lucie Godbout, Amit Goldenberg, James J. Gross, Maria Ancuta Gurza, Mai Helmy, Mai Trang Huynh, Taishi Kawamoto, Ljiljana B. Lazarevic, Sarah Le Vigouroux, Astrid Lebert-Charron, Vanessa Leme, Carolyn MacCann, Denisse Manrique-Millones, Marisa Matias, María Isabel Miranda-Orrego, Marina Miscioscia, Clara Morgades-Bamba, Seyyedeh Fatemeh Mousavi, Ana Muntean, Sally Olderbak, Fatumo Osman, Daniela Oyarce-Cadiz, Pablo A. Pérez-Díaz, Konstantinos V. Petrides, Claudia Pineda-Marin, Alena Prikhidko, Ricardo T. Ricci, Fernando Salinas-Quiroz, Ainize Sarrionandia, Céline Scola, Paola Silva Cabrera, Alessandra Simonelli, Bart Soenens, Emma Sorbring, Matilda Sorkkila, Charlotte Schrooyen, Elena Stănculescu, Elena Starchenkova, Dorota Szczygiel, Javier Tapia, Thi Minh Thuy Tri, Mélissa Tremblay, Hedwig van Bakel, Lesley Verhofstadt, Jaqueline Wendland, Saengduean Yotanyamaneewong, Moïra Mikolajczak

Predicting Adolescent Mental Health Outcomes Across Cultures : A Machine Learning Approach

W. Andrew Rothenberg, Andrea Bizzego, Gianluca Esposito, Jennifer E. Lansford, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Pena Alampay

Predicting child aggression : The role of parent and child endorsement of reactive aggression across 13 cultural groups in 9 nations.

W. Andrew Rothenburg, Emma Sorbring, Jennifer E. Lansford, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, L.M. Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong

Adolescent Positivity and Future Orientation, Parental Psychological Control, and Young Adult Internalising Behaviours during COVID-19 in Nine Countries

Ann T. Skinner, Leyla Çiftçi, Sierra Jones, Eva Klotz, Tamara Ondrušková, Jennifer E. Lansford, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong

Parental Burnout Around the Globe : a 42-Country Study

Isabelle Roskam, Joyce Aguiar, Ege Akgun, Gizem Arikan, Mariana Artavia, Hervé Avalosse, Kaisa Aunola, Michel Bader, Claire Bahati, Elizabeth J Barham, Eliane Besson, Wim Beyers, Emilie Boujut, Maria Elena Brianda, Anna Brytek-Matera, Noémie Carbonneau, Filipa César, Bin-Bin Chen, Géraldine Dorard, Luciana Carla Dos Santos Elias, Sandra Dunsmuir, Natalia Egorova, Nicolas Favez, Anne-Marie Fontaine, Heather Foran, Julia Fricke, Kaichiro Furutani, Laura Gallée, Myrna Gannagé, Maria Gaspar, Lucie Godbout, Amit Goldenberg, James J Gross, Maria Ancuta Gurza, Ruby Hall, Muhammad Aamir Hashmi, Ogma Hatta, Mai Helmy, Thi Vân Hoang, Mai Trang Huynh, Emerence Kaneza, Taishi Kawamoto, Goran Knezevic, Bassantéa Lodegaèna Kpassagou, Ljiljana B Lazarevic, Sarah Le Vigouroux, Astrid Lebert-Charron, Vanessa Leme, Gao-Xian Lin, Carolyn MacCann, Denisse Manrique-Millones, Marisa Matias, María Isabel Miranda-Orrego, Marina Miscioscia, Clara Morgades-Bamba, Seyyedeh Fatemeh Mousavi, Badra Moutassem-Mimouni, Ana Muntean, Hugh Murphy, Alexis Ndayizigiye, Josué Ngnombouowo Tenkue, Sally Olderbak, Sophie Ornawka, Fatumo Osman, Daniela Oyarce-Cadiz, Pablo A Pérez-Díaz, Konstantinos V Petrides, Claudia Pineda-Marin, Katharina Prandstetter, Alena Prikhidko, Ricardo T Ricci, Fernando Salinas-Quiroz, Raquel Sánchez-Rodríguez, Ainize Sarrionandia, Céline Scola, Vincent Sezibera, Paola Silva, Alessandra Simonelli, Bart Soenens, Emma Sorbring, Matilda Sorkkila, Charlotte Schrooyen, Elena Stănculescu, Elena Starchenkova, Dorota Szczygiel, Javier Tapia, Thi Minh Thuy Tri, Mélissa Tremblay, A Meltem Ustundag-Budak, Maday Valdés Pacheco, Hedwig van Bakel, Lesley Verhofstadt, Jaqueline Wendland, Saengduean Yotanyamaneewong, Moïra Mikolajczak

Effects of Parental Acceptance-Rejection on Children's Internalizing and Externalizing Behaviors : A Longitudinal, Multicultural Study

W. Andrew Rothenberg, Sumbleen Ali, Ronald P. Rohner, Jennifer E. Lansford, Preston. A. Britner, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Patrick S. Malone, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard

Longitudinal Trajectories of Four Domains of Parenting in Relation to Adolescent Age and Puberty in Nine Countries

Jennifer E. Lansford, W. Andrew Rothenberg, Jillian Riley, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Patrick S. Malone, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg

How adolescents' lives were disrupted over the course of the COVID-19 pandemic : A longitudinal investigation in 12 cultural groups in 9 nations from March 2020 to July 2022.

W Andrew Rothenberg, Ann T Skinner, Jennifer E Lansford, Dario Bacchini, Marc H Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A Dodge, Sevtap Gurdal, Daranee Junla, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M Al-Hassan

Typicality and trajectories of problematic and positive behaviors over adolescence in eight countries.

Christy M Buchanan, Susannah Zietz, Jennifer E. Lansford, Ann T. Skinner, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard

Parenting, Adolescent Sensation Seeking, and Subsequent Substance Use : Moderation by Adolescent Temperament

Sabina Kapetanovic, Susannah Zietz, Jennifer E. Lansford, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Paul Oburu, Daranee Junla, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan

The Intergenerational Transmission of Maladaptive Parenting and its Impact on Child Mental Health : Examining Cross-Cultural Mediating Pathways and Moderating Protective Factors

W Andrew Rothenberg, Jennifer E Lansford, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M Al-Hassan, Dario Bacchini, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Marc H Bornstein

Change in Caregivers’ Attitudes and Use of Corporal Punishment Following a Legal Ban : A Multi-Country Longitudinal Comparison

Liane Pena Alampay, Jennifer Godwin, Jennifer E. Lansford, Paul Oburu, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, W. Andrew Rothenberg, Patrick S. Malone, Ann T. Skinner, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Lilliana M. Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal