Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emma Sorbring

Professor

Professor i barn- och ungdomsvetenskap

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området forskningsmiljöer, barn- och ungdomsvetenskap, buv, forskningsområden, barn- och ungdomsvetenskap, samhällsvetenskap, psykologi.


Publikationer

Samtliga publikationer ur databasen DiVA hittar man här.

forskningsintresse

Jag är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse kan delas upp i framför allt två områden; Föräldrar, barn och ungdomar samt Ungdomars identitetsskapande och sexuella aktiviteter. En grundläggande teoretisk utgångspunkt är att barn och unga är aktiva agenter och att det är deras tolkning av situationen (t ex förälderns beteende) som ligger till grund både för deras agerande och deras senare utveckling. Jag har i min forskning studerat ovanstående dels utifrån olika arenor (t ex off- och online) och dels i olika grupper (t ex ungdomar med intellektuella funktionshinder).

Nuvarande och tidigare projekt har berört föräldraskap ur ett kulturellt perspektiv, unga föräldrar, ungdomars internetanvändande samt föräldrars förhållningssätt till ungdomars internetanvändande, ungdomars sexuella utveckling, våld i nära relation bland ungdomar samt unga människors beslutsfattande. Längre ner på sidan presenteras pågående och avslutade projekt.

Om forskningsmiljön Barn- och ungdomsvetenskap

uppdrag externt (inom och utom akademin)

  • Ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd
  • Ledamot i ledningsgruppen för Vårdsamverkan barn- och unga Fyrbodal
  • Forskningsnätverk om brottsutsatthet
  • Västra Götalandsregionens Forskningsråd
  • Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Advance in Social Work, Applied Psychological Research, Behavioral Sceince, Child Development, European Journal of Developmental Psychology, International Journal of Sexual Health, Journal of Adolescence, Journal of Family Issues, New Media & Society, Scandinavian Journal of Psychology, Sociological Studies of Children and Youth, Violence and Victims, Youth & Society.
  • Utöver detta har jag haft uppdrag som granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och masterprogram inom områdena Barns och ungas rätt och inflytande samt Familj och föräldraskap. Jag är även huvud- och biträdande handledare för ett antal doktorander.

Nyckelord

Föräldraskap, Barn, Ungdomar, Agency, Identitetsskapande, Livssituation, Internet.

Research gate

Följ mig på Research Gate.

Samtliga publikationer ur databasen DiVa finns nedan under Publikationer.

Publikationer


Household income loss, parental depression, and adolescent internalizing/externalizing behavior: A longitudinal study in seven countries.

Publicerat

Household income loss, parental depression, and adolescent internalizing/externalizing behavior: A longitudinal study in seven countries.

A large body of previous research using the family stress model has examined relations among economic pressure, parental psychological distress, an...

Longitudinal Trajectories of Four Domains of Parenting in Relation to Adolescent Age and Puberty in Nine Countries

Publicerat

Longitudinal Trajectories of Four Domains of Parenting in Relation to Adolescent Age and Puberty in Nine Countries

Children, mothers, and fathers in 12 ethnic and regional groups in nine countries (N = 1,338 families) were interviewed annually for 8 years (Mage...

Parallel Growth of Children’s Internalizing Behaviors Predicted by Positive Parenting Behaviors

Publicerat

Parallel Growth of Children’s Internalizing Behaviors Predicted by Positive Parenting Behaviors

Parenting During Adolescence as a Moderator of Links Between COVID-19 Disruption and Reported Changes in Parents’ and Young Adults’ Adjustment in Five Countries

Publicerat

Parenting During Adolescence as a Moderator of Links Between COVID-19 Disruption and Reported Changes in Parents’ and Young Adults’ Adjustment in Five Countries

ntroductionThe COVID-19 pandemic has presented families around the world with extraordinary challenges related to physical and mental health,...

Reported Changes in Adolescent Psychosocial Functioning during the COVID-19 Outbreak

Publicerat

Reported Changes in Adolescent Psychosocial Functioning during the COVID-19 Outbreak

What effect the outbreak of the COVID-19 pandemic has had on adolescents’ psychosocial functioning is currently unknown. Using the data of 1767...

Associations Between Perceived Material Deprivation, Parents' Discipline Practices, and Children's Behavior Problems : An International Perspective.

Publicerat

Associations Between Perceived Material Deprivation, Parents' Discipline Practices, and Children's Behavior Problems : An International Perspective.

This study investigated the association between perceived material deprivation, children's behavior problems, and parents' disciplinary practices....

Barn och unga i försörjningsstödsärenden : en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd

Publicerat

Barn och unga i försörjningsstödsärenden : en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd

Ett flertal studier har beskrivit de omedelbara och långsiktiga effekter som ekonomisk utsatthet har på barns och ungas livssituation och möjlighet...

Barns utsatthet för våld och konflikter på samhällsnivå

Publicerat

Barns utsatthet för våld och konflikter på samhällsnivå

Cross-cultural effects of parent warmth and control on aggression and rule-breaking from ages 8 to 13.

Publicerat

Cross-cultural effects of parent warmth and control on aggression and rule-breaking from ages 8 to 13.

We investigated whether bidirectional associations between parental warmth and behavioral control and child aggression and rule-breaking behavior...

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Publicerat

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Internalizing and externalizing problems increase during adolescence. However, these problems may be mitigated by adequate parenting, including...

Del@ktighet på nätet : Röster från unga med intellektuell funktionsnedsättning samt föräldrar och personal

Publicerat

Del@ktighet på nätet : Röster från unga med intellektuell funktionsnedsättning samt föräldrar och personal

Även om ungdomar och internet är ett växande forskningsområde är det relativt fåstudier som illustrerar förhållandena för ungdomar och unga vuxna m...

Economic Support, Migration and Agency : The Experiences of Young People in Newly Arrived Families from Syria

Publicerat

Economic Support, Migration and Agency : The Experiences of Young People in Newly Arrived Families from Syria

Research on young people’s perceptions of economic disadvantage has not focused on specific groups, or adversity connected to demographic phenomena...

Effects of Parental Warmth and Behavioral Control on Adolescent Externalizing and Internalizing Trajectories Across Cultures

Publicerat

Effects of Parental Warmth and Behavioral Control on Adolescent Externalizing and Internalizing Trajectories Across Cultures

We investigated the effects of parental warmth and behavioral control on externalizing and internalizing symptom trajectories from ages 8 to 14 in...

Examining effects of mother and father warmth and control on child externalizing and internalizing problems from age 8 to 13 in nine countries

Publicerat

Examining effects of mother and father warmth and control on child externalizing and internalizing problems from age 8 to 13 in nine countries

This study used data from 12 cultural groups in 9 countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United State...

Examining effects of parent warmth and control on internalizing behavior clusters from age 8 to 12 in 12 cultural groups in nine countries

Publicerat

Examining effects of parent warmth and control on internalizing behavior clusters from age 8 to 12 in 12 cultural groups in nine countries

BACKGROUND: Studies of U.S. and European samples demonstrate that parental warmth and behavioral control predict child internalizing behaviors and...

Examining the internalizing pathway to substance use frequency in 10 cultural groups.

Publicerat

Examining the internalizing pathway to substance use frequency in 10 cultural groups.

Use of alcohol, tobacco, and drugs (i.e., substance use) is a leading cause of global health burden for 10-to-24-year-olds, according to the World...

Longitudinal associations between mothers' and fathers' anger/irritability expressiveness, harsh parenting, and adolescents' socioemotional functioning in nine countries.

Publicerat

Longitudinal associations between mothers' and fathers' anger/irritability expressiveness, harsh parenting, and adolescents' socioemotional functioning in nine countries.

The present study examines parents' self-efficacy about anger regulation and irritability as predictors of harsh parenting and adolescent children'...

Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete

Publicerat

Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete

Evidensbaserad praktik (EBP) har sedan 2000-talet fått en ökad användningsgrad inom människorelaterade yrken, t ex inom verksamheter såsom elevhäls...

Opportunities and peer support for aggression and delinquency during adolescence in nine countries.

Publicerat

Opportunities and peer support for aggression and delinquency during adolescence in nine countries.

This study tested culture-general and culture-specific aspects of adolescent developmental processes by focusing on opportunities and peer support...

Adolescents’ cognitive capacity reaches adult levels prior to their psychosocial maturity : Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample

Publicerat

Adolescents’ cognitive capacity reaches adult levels prior to their psychosocial maturity : Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample

All countries distinguish between minors and adults for various legal purposes. Recent U.S. Supreme Court cases concerning the legal status of...

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Publicerat

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Publicerat

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families : Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries

Publicerat

Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families : Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries

The current longitudinal study is the first comparative investigation across Low- and Middle- Income Countries (LMICs) to test the hypothesis that...

Children´s agency in the family, in school and in society : implications for health and well-being

Publicerat

Children´s agency in the family, in school and in society : implications for health and well-being

Correction : Age Patterns in Risk Taking Across the World (vol 47, pg 1052, 2018)

Publicerat

Correction : Age Patterns in Risk Taking Across the World (vol 47, pg 1052, 2018)

In the original publication, the legends for Figs 4 and 5 were incorrect, such that each regression line was mislabeled with the incorrect country....

Del@ktighetens digitalisering : Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Publicerat

Del@ktighetens digitalisering : Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Även om forskning om ungdomar och internet är ett växande område finns det relativt få studier som illustrerar förhållanden för ungdomar med...

Education and Parenting : An Introduction

Publicerat

Education and Parenting : An Introduction

Theoretical models and empirical studies suggest that parental involvement and parenting practices are important for adolescents' academic...

Education and Parenting : Conclusions and Implications

Publicerat

Education and Parenting : Conclusions and Implications

This chapter begins by providing an overview of key points raised in the preceding chapters regarding education and parenting in China, Colombia,...

Education and Parenting in Sweden

Publicerat

Education and Parenting in Sweden

Swedish children's rights to school and a childhood were discussed as early as 1900 and today nearly all (99.9%) Swedish children from the age of s...

En systematisk samverkansmodell

Publicerat

En systematisk samverkansmodell

Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.

Publicerat

Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.

Safety is essential for life. To survive, humans and other animals have developed sets of psychological and physiological adaptations known as life...

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Publicerat

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Exempel 6: Implementering av evidensbaserat föräldrastödsprogram

Publicerat

Exempel 6: Implementering av evidensbaserat föräldrastödsprogram

External environment and internal state in relation to life-history behavioural profiles of adolescents in nine countries

Publicerat

External environment and internal state in relation to life-history behavioural profiles of adolescents in nine countries

The external environment has traditionally been considered as the primary driver of animal life history (LH). Recent research suggests that animals...

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Publicerat

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries

Publicerat

Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries

This study examined longitudinal links between household income and parents' education and children's trajectories of internalizing and externalizi...

Internet as a social arena for young people with learning disabilities : Paper presented at Nordic Youth Research Symposium 14

Publicerat

Internet as a social arena for young people with learning disabilities : Paper presented at Nordic Youth Research Symposium 14

Many people with learning disabilities (LD) live socially isolated lives and are often in need of more contactwith the surrounding community....

Predictors and outcomes of parental burnout in a Swedish context : Paper presented at the 1st International Conference on Parental Burnout

Publicerat

Predictors and outcomes of parental burnout in a Swedish context : Paper presented at the 1st International Conference on Parental Burnout

In Sweden, parental burnout has been examined among parents of children with serious diseases(e.g., cancer) and/or chronic diseases (e.g., diabetes...

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Publicerat

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Publicerat

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på...

School Systems, Parent Behavior, and Academic Achievement : An International Perspective

Publicerat

School Systems, Parent Behavior, and Academic Achievement : An International Perspective

Tips och råd inför samverkansforskning

Publicerat

Tips och råd inför samverkansforskning

Är samverkansforskning riktig forskning?

Publicerat

Är samverkansforskning riktig forskning?

A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task

Publicerat

A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task

The authors examined the association between working memory and response inhibition on the Stroop task using a cross-sectional, international sampl...

Age patterns in risk taking across the world

Publicerat

Age patterns in risk taking across the world

Epidemiological data indicate that risk behaviors are among the leading causes of adolescent morbidity and mortality worldwide. Consistent with thi...

Arbetsintegrerat lärande med fokus på barn- och ungdomsvetenskap

Publicerat

Arbetsintegrerat lärande med fokus på barn- och ungdomsvetenskap

Högskolan Väst har en profilering mot arbetsintegrerat lärande (AIL) och en del av den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid lärosätet...

Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation

Publicerat

Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation

The dual systems model of adolescent risk-taking portrays the period as one characterized by a combination of heightened sensation seeking and...

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Publicerat

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Publicerat

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars...

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Publicerat

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv