Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Erik Lindgren

Erik Lindgren

Forskare

erik.lindgren@hv.se K3-203

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Maskinteknik. Forskar inom teknik, produktionsteknik.

FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Jag är forskare, postdoktor, inom oförstörande provning (OFP). OFP går i korthet ut på att kvalitetskontrollera produkter utan att negativt påverka deras funktion. Detta som en del i ett produktionssystem, som en del i livstidsförlängning av produkter som redan används, eller som en del vid reparation eller återanvändning inom cirkulär ekonomi.

Mitt fokus är i huvudsak kring röntgenbaserade metoder, digitalröntgen i 2D och röntgentomografi (CT) i 3D. I min postdoc tittar jag på hur modern artificiell intelligens, t.ex. djupinlärning, kan användas industriellt inom OFP. Detta inkluderar bland annat frågeställningar kring hur en automatiserad eller semi-automatiserad data-tolkning kan utföras på ett industriellt säkert och effektivt sätt, t.ex. hur oväntad ny data, väldigt olik vad algoritmerna sett tidigare, ska hanteras; men också, hur matematisk modellering av inspektionen kan användas för att skapa ett mervärde inom OFP, t.ex. beräkning av kapabilitet och mätosäkerhet.

Tillämpningarna har ett fokus kring additivt tillverkade metallprodukter och svetsar. I de flesta av mina projekt samarbetar jag med industrin.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar inom oförstörande provning, dels i vår OFP-kurs men också i OFP-delar i andra kurser inom tillverkningsteknik på Högskolan.

NYCKELORD

OFP, Röntgentomografi, digitalröntgen, inspektion, artificiell intelligens