Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Erika Sundberg

Erika Sundberg

Bibliotekarie

erika.sundberg@hv.se G304

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelning för Bibliotek och Studiestöd.

For english, see below.

Detta arbetar jag med:

Jag arbetar med NU-biblioteket med fjärrlån, inköp och informationstjänst mot NU-sjukvårdens anställda. Jag är även involverad i arbetet med utveckling och integrering av de medicinska bibliotekens system och tjänster.

Förutom det är jag delaktig i ärbetet med högskolebibliotekets system och tjänster och tjänstgör i bibliotekets informationsdisk och i chatt och zoom .

Följande grupperingar ingår jag i

  • Bibliotekets team NU-teamet
  • Bibliotekets team System och Metadata

My work:

I work with our NU-library with interlibraryloans, auquistions and informationservices to the employes of the NU-hospital. I am also involved in the development and integration of library system and searchservices for the medical library

A part from that i am involved in te developtment and integration of the universitys library system and searchservicesand attend the librarys informationservice in the library and our chatt and Zoom.

I participate in following forums:

  • The library team Nu-teamet
  • The library team System and Metadata