Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eva Brink

Professor, senior

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier av livssituationen för patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Jag disputerade 2003 med avhandlingen, "To be stricken with first-time myocardial infarction - From acute symptoms onset to early readjustment in women and men".

 

Därefter har jag fortsatt med forskning om trötthet (fatigue) och depression hos personer som haft hjärtinfarkt. Forskningen syftar till att ta reda på hur tröttheten upplevs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Teorier om självtillit och sjukdomsföreställningar är viktiga utgångspunkter i studiet av, symtom, hälsobeteende och hälso-relaterad livskvalitet samt person-orienterat vårdande.

 

Nuvarande forskningsprojekt inriktas på digitalisering i vården med frågeställningen: Hur kan ett e-hälsaverktyg i kombination med sjuksköterskestöd främja hälsa och förebygga att fatigue förvärras efter hjärtinfarkt?

UPPDRAG EXTERNT (INOM OCH UTOM AKADEMIN)

  • Ledamot i styrgruppen Vårdforskning i samverkan (ViS) http://vardforskningisamverkan.se
  • Uppdrag som opponent vid disputationer, betygsnämndledamot och granskare vid seminarier samt anlitad som granskare av många vetenskapliga manuskript inför publicering. Uppdrag som sakkunniggarnskare inför anställning eller befordran till lektor, docent och professor.

Undervisning/handledning

Undervisar inom omvårdnad/vårdvetenskap och handleder doktorander i vårdvetenskap.

Nyckelord

Egenvård, E-hälsa, Hälsobeteende, Person-centrerad vård, Symtom, Hälsofrämjande omvårdnad, Vårdvetenskap.

Publikationer


A Theoretical Framework for Emancipatory Nursing With a Focus on Environment and Persons' Own and Shared Lifeworld

Publicerat

A Theoretical Framework for Emancipatory Nursing With a Focus on Environment and Persons' Own and Shared Lifeworld

By giving a brief overview of the metaconcepts in nursing, with a focus on environment, we sketch a theoretical framework for an emancipatory...

Development of a Tool for Assessment of Post-Myocardial Infarction Fatigue

Publicerat

Development of a Tool for Assessment of Post-Myocardial Infarction Fatigue

Introduction: After treatment for myocardial infarction (MI) quite a few persons will experience different symptoms, including fatigue, during the...

Symptoms, Illness Perceptions, Self-Efficacy and Health-Related Quality of Life Following Colorectal Cancer Treatment

Publicerat

Symptoms, Illness Perceptions, Self-Efficacy and Health-Related Quality of Life Following Colorectal Cancer Treatment

Introduction: Lower health-related quality of life (HRQoL) is associated with fatigue, poor mental and poor gastrointestinal health during the firs...

The function of fatigue and illness perceptions as mediators between self-efficacy and health-related quality of life during the first year after surgery in persons treated for colorectal cancer.

Publicerat

The function of fatigue and illness perceptions as mediators between self-efficacy and health-related quality of life during the first year after surgery in persons treated for colorectal cancer.

AIMS AND OBJECTIVES: The aim of the present study was twofold: 1) to measure changes in health-related quality of life (HRQoL), two dimensions of...

Committed to Life : Adolescents’ and Young Adults’ Experiences of Living with Fontan Circulation

Publicerat

Committed to Life : Adolescents’ and Young Adults’ Experiences of Living with Fontan Circulation

Background Single ventricle defects are among the most complex congenital heart defects and the development of advanced surgical procedures in rece...

Fatigue two months after myocardial infarction and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies.

Publicerat

Fatigue two months after myocardial infarction and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies.

AIMS AND OBJECTIVES: To explore fatigue levels two months after myocardial infarction and examine the associations with other concurrent symptoms,...

Psychometric analysis of the Multidimensional Fatigue Inventory in a sample of persons treated for myocardial infarction

Publicerat

Psychometric analysis of the Multidimensional Fatigue Inventory in a sample of persons treated for myocardial infarction

Salutogen omvårdnad

Publicerat

Salutogen omvårdnad

Self-Reorientation Following Colorectal Cancer Treatment : A Grounded Theory Study

Publicerat

Self-Reorientation Following Colorectal Cancer Treatment : A Grounded Theory Study

After colorectal cancer (CRC) treatment, people reorganize life in ways that are consistent with their understanding of the illness and their...

The Cardiac Self-Efficacy scale, a useful tool to evaluate person-centred care.

Publicerat

The Cardiac Self-Efficacy scale, a useful tool to evaluate person-centred care.

BACKGROUND:Cardiac self-efficacy is a person's belief in his/her ability to manage the challenges posed by a coronary disease, and its role has bee...

The single-item measure of stress symptoms after myocardial infarction and its association with fatigue.

Publicerat

The single-item measure of stress symptoms after myocardial infarction and its association with fatigue.

Surviving a myocardial infarction (MI) can be a stressful event entailing challenges in daily life during the recovery period. Experiencing fatigue...

A personality and gender perspective on adherence and health-related quality of life in people with asthma and/or allergic rhinitis.

Publicerat

A personality and gender perspective on adherence and health-related quality of life in people with asthma and/or allergic rhinitis.

PURPOSE: Poor adherence to medication treatment for asthma and allergic rhinitis could challenge a positive health outcome. Health-related quality ...

Associations between fatigue, symptom experiences and sleep quality after myocardial infarction

Publicerat

Associations between fatigue, symptom experiences and sleep quality after myocardial infarction

Illness perceptions in relation to experiences of contemporary cancer care settings among colorectal cancer survivors and their partners

Publicerat

Illness perceptions in relation to experiences of contemporary cancer care settings among colorectal cancer survivors and their partners

Illness is constituted by subjective experiences of symptoms and their psychosocial consequences. Illness perceptions concern people’s lay beliefs...

Caring about symptoms in person-centred care

Publicerat

Caring about symptoms in person-centred care

In the present article, we emphasize the symptom experience perspective in person-centred care and discuss barriers to implementation of this...

Fatigue after myocardial infarction - a two-year follow-up study

Publicerat

Fatigue after myocardial infarction - a two-year follow-up study

Aims and objectives: To investigate changes in self-reported fatigue and depression from four months to two years following a myocardial infarction...

I've lost the person I used to be-Experiences of the consequences of fatigue following myocardial infarction

Publicerat

I've lost the person I used to be-Experiences of the consequences of fatigue following myocardial infarction

Fatigue has been found to be the most frequent and bothersome symptom after myocardial infarction (MI), influencing health-related quality of life...

Self-efficacy and adherence as mediating factors between personality traits and health-related quality of life

Publicerat

Self-efficacy and adherence as mediating factors between personality traits and health-related quality of life

Purpose Personality traits are rather stable dispositions inadulthood, while self-efficacy and adherence may bemodified through targeted...

Considering both health-promoting and illness-related factors in assessment of health-related quality of life after myocardial infarction

Publicerat

Considering both health-promoting and illness-related factors in assessment of health-related quality of life after myocardial infarction

The present study addresses factors that contributed to explaining the variance in health-related quality of life (HRQOL) one year after myocardial...

General self-efficacy and health-related quality of life after myocardial infarction

Publicerat

General self-efficacy and health-related quality of life after myocardial infarction

Fatigue after myocardial infarction (MI) has been found to be distressing. A person's self-efficacy will influence his/her health behavior and play...

Motivational foci and asthma medication tactics directed towards a functional day

Publicerat

Motivational foci and asthma medication tactics directed towards a functional day

Background: There appears to be an obvious gap between a medical and patient adherence perspective. Deviating from a medication prescription could ...

Patients´ adherence reasoning in relation to asthma medication

Publicerat

Patients´ adherence reasoning in relation to asthma medication

Personality traits in relation to health-related quality of life in persons with asthma and/or allergic rhinitis

Publicerat

Personality traits in relation to health-related quality of life in persons with asthma and/or allergic rhinitis

The Influence of personality traits and beliefs about medicines on adherence to asthma treatment

Publicerat

The Influence of personality traits and beliefs about medicines on adherence to asthma treatment

Aim:To explore the influence of personality traits and beliefs about medicines on adherence to treatment with asthma medication. Methods:Respondent...

The influence of personality traits on reported adherence to medication in individuals with chronic disease : An Epidemiological study in West Sweden

Publicerat

The influence of personality traits on reported adherence to medication in individuals with chronic disease : An Epidemiological study in West Sweden

Background: Limited research exists exploring the influence of personality on adherence behaviour. Since non-adherence is a major obstacle in...

Validation of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) in a sample of persons recovering from myocardial infarction – the Swedish version.

Publicerat

Validation of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) in a sample of persons recovering from myocardial infarction – the Swedish version.

When people’s health is threatened, they generally develop illness perceptions to make sense of their illness. The Illness Perception Questionnaire...

Disturbed sleep, fatigue, anxiety and depression in myocardial infarction patients

Publicerat

Disturbed sleep, fatigue, anxiety and depression in myocardial infarction patients

Background: Disturbed sleep has been linked to increased morbidity, mortality and depression and worsened health-related quality of life in patient...

Fatigue after myocardial infarction : Relationships with indices of emotional distress, and sociodemographic and clinical variables

Publicerat

Fatigue after myocardial infarction : Relationships with indices of emotional distress, and sociodemographic and clinical variables

Fatigue and depressive symptoms are relatively common among patients recovering from myocardial infarction (MI). The symptoms of depression and...

Illness perceptions after myocardial infarction : relations to fatigue, emotional distress, and health-related quality of life

Publicerat

Illness perceptions after myocardial infarction : relations to fatigue, emotional distress, and health-related quality of life

Background and RESEARCH Objective: Health-related quality of life (HRQoL) is impaired in patients after a myocardial infarction (MI), and fatigue a...

Adaptation Positions and Behavior Among Post–Myocardial Infarction Patients

Publicerat

Adaptation Positions and Behavior Among Post–Myocardial Infarction Patients

Coping with myocardial infarction : Evaluation of a coping questionnaire

Publicerat

Coping with myocardial infarction : Evaluation of a coping questionnaire

Coping with myocardial infarction: evaluation of a coping questionnaire The negative effects of emotional distress on the recovery following...

Illness perception of nursing students regarding MYOCARDIAL INFARCTION

Publicerat

Illness perception of nursing students regarding MYOCARDIAL INFARCTION

Health Interventions aimed at secondary prevention of myocardial infarction (MI) are important. Patients' illness perceptions influence adherence...

Personality, adherence, asthma control and health-related quality of life in young adult asthmatics

Publicerat

Personality, adherence, asthma control and health-related quality of life in young adult asthmatics

Physical activity six months after a myocardial infarction

Publicerat

Physical activity six months after a myocardial infarction

In the present study, we wished to explore physical activity in middle-aged patients 6 months after a myocardial infarction and to compare the...

Illness consequences after myocardial infarction : Problems with physical functioning and return to work

Publicerat

Illness consequences after myocardial infarction : Problems with physical functioning and return to work

Living with incomprehensible fatigue after recent myocardial infarction

Publicerat

Living with incomprehensible fatigue after recent myocardial infarction

Patients' illness perception four months after a myocardial infarction.

Publicerat

Patients' illness perception four months after a myocardial infarction.

AIMS AND OBJECTIVES: The aim of this study was to explore patients' illness perception of myocardial infarction four months after a myocardial...

Dimensions of the Somatic Health Complaints Questionnaire (SHCQ) in a sample of myocardial infarction patients

Publicerat

Dimensions of the Somatic Health Complaints Questionnaire (SHCQ) in a sample of myocardial infarction patients

Associations between depression, fatigue, and life orientation in myocardial infarction patients

Publicerat

Associations between depression, fatigue, and life orientation in myocardial infarction patients

Charmaz, Kathy (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: SAGE

Publicerat

Charmaz, Kathy (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: SAGE

Psykosociala konsekvenser av hjärtinfarkt.

Publicerat

Psykosociala konsekvenser av hjärtinfarkt.

Readjustment 5 months after a first-time myocardial infarction : reorienting the active self.

Publicerat

Readjustment 5 months after a first-time myocardial infarction : reorienting the active self.

AIM: This paper reports on an interview study exploring the self-regulation process in women and men, 5 months after a first-time myocardial...

Health-related quality of life in women and men one year after acute myocardial infarction

Publicerat

Health-related quality of life in women and men one year after acute myocardial infarction

The purpose of the present study was, first, to detect possible changes in health-related quality of life (HRQL) over time and, second, to predict...

Absence of response : a study of nurses' experience of stress in the workplace

Publicerat

Absence of response : a study of nurses' experience of stress in the workplace

It has become clear that nursing is a high-risk occupation with regards to stress-related diseases. In this study, we were interested in nurses'...

Fatigue two months after MI and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies

Publicerat

Fatigue two months after MI and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies

Forskningsprojekt