Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eva Brink

Eva Brink

Professor, senior

eva.brink@hv.se G436

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier av livssituationen för patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Jag disputerade 2003 med avhandlingen, "To be stricken with first-time myocardial infarction - From acute symptoms onset to early readjustment in women and men".

 

Därefter har jag fortsatt med forskning om trötthet (fatigue) och depression hos personer som haft hjärtinfarkt. Forskningen syftar till att ta reda på hur tröttheten upplevs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Teorier om självtillit och sjukdomsföreställningar är viktiga utgångspunkter i studiet av, symtom, hälsobeteende och hälso-relaterad livskvalitet samt person-orienterat vårdande.

 

Nuvarande forskningsprojekt inriktas på digitalisering i vården med frågeställningen: Hur kan ett e-hälsaverktyg i kombination med sjuksköterskestöd främja hälsa och förebygga att fatigue förvärras efter hjärtinfarkt?

UPPDRAG EXTERNT (INOM OCH UTOM AKADEMIN)

  • Ledamot i styrgruppen Vårdforskning i samverkan (ViS) 
  • Uppdrag som opponent vid disputationer, betygsnämndledamot och granskare vid seminarier samt anlitad som granskare av många vetenskapliga manuskript inför publicering. Uppdrag som sakkunniggarnskare inför anställning eller befordran till lektor, docent och professor.

Undervisning/handledning

Undervisar inom omvårdnad/vårdvetenskap och handleder doktorander i vårdvetenskap.

Nyckelord

Egenvård, E-hälsa, Hälsobeteende, Person-centrerad vård, Symtom, Hälsofrämjande omvårdnad, Vårdvetenskap.

Publikationer