Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Filippa Lindahl

Filippa Lindahl

Universitetslektor

filippa.lindahl@hv.se H412

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Forskar inom humaniora, språk och litteratur, jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik.

Jag disputerade 2017 på en avhandling om satsfläta med relativsats i svenskan, och är lektor i nordiska språk. Min forskning handlar om ordföljden i de nordiska språken och kretsar ofta kring interaktionen mellan syntax och informationsstruktur. Jag har bland annat studerat satsflätor och ledföljden i satsens inledning mer generallt, men också objektsskifte. På senare år har jag intressera mig för barns språktillägnande.

Jag undervisar främst i kurser om grammatik, semantik, sociolingvistik och språksituationen i norden.