Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fredrik Danielsson

Fredrik Danielsson

Professor


Professor i automation

fredrik.danielsson@hv.se O1-203

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Industriautomation.

Forskningsområde

Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Fredrik Danielsson leder en forskargrupp som arbetar med flexibilitet i industriella automationssystem. Docent i Flexibel industriell automation.

Forskningen på flexibel automation inkluderar utveckling av interaktionen mellan människa och maskin. Syftet är att öka möjligheterna för operatörer att ingripa i automatiska processer.

Undervisning/handledning

Undervisar på Högskolan Västs magisterprogram i robotteknik.

Nyckelord

Flexibilitet, industriella automationssystem, robotteknik, mekatronik.

Publikationer