Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fredrik Sjögren

Avdelningschef

Anställd på Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Forskar inom samhällsvetenskap, statsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Fredrik Sjögren disputerade i november 2011 med avhandlingen Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan. Här kommer han fram till att svenska lärare försöker undvika konflikter och därför får påstridiga föräldrar ofta som de vill.

Undervisning/handledning

Fredrik Sjögren undervisar i statsvetenskap och samhällskunskap på högskolan.

Nyckelord

Demokrati, jämställdhet, kulturella värdekonflikter.

Publikationer