Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren

Prefekt tillförordnad

fredrik.sjogren@hv.se I310

Organisationstillhörighet

Anställd på Institutionen för ekonomi och IT.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, statsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Fredrik Sjögren disputerade i november 2011 med avhandlingen Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan. Här kommer han fram till att svenska lärare försöker undvika konflikter och därför får påstridiga föräldrar ofta som de vill.

Undervisning/handledning

Fredrik Sjögren undervisar i statsvetenskap och samhällskunskap på högskolan.

Nyckelord

Demokrati, jämställdhet, kulturella värdekonflikter.