Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Galina Nilsson

Galina Nilsson

Universitetslektor

galina.nilsson@hv.se G314

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Datateknik.

Forskningsområde

Forskar inom naturvetenskap, matematik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskningsbakgrund är inom flera olika områden, bland annat fysik (halvledare, amorf kisel), teknologi (vindens dynamiska påverkan på byggnadskonstruktioner, vibrationskrypningar av armerad betong bal kvid icke-linjära deformationer). I dagsläget forskar jag i pedagogik och didaktisk matematik. Jag tar min utgångspunkt i Teori om didaktiska situationen i matematik (TDS), där läraren gör ämnet begripligt för studerande genom att fokusera på specifika aspekter av ämnesinnehållet.

Mitt förhållningssätt är att på bästa möjliga sätt befrämja lärandet hos mina studenter. Minskat intresse för matematik och teknik i kombination med stora undervisningsgrupper har inneburit en utmaning för mig som högskolelärare.

Undervisning/handledning

Jag är behörig lärare i matematik, fysik och teknologi, på gymnasie- och högskolenivå. Jag undervisar huvudsakligen i ämnet matematik på ingenjörsprogram på HV. Jag har även undervisat i statistik, didaktisk matematik för lärare, fel teori för lantmäteri ingenjörer.

Nyckelord

Matematik, didaktik, PBL, PAL/SI.

Publikationer