Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gunne Grankvist

Gunne Grankvist

Professor

gunne.grankvist@hv.se J520

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar bland annat om hur värderingar (values) och personlighetsdrag (traits) kan förklara preferenser och beteenden. I min forskning använder jag huvudsakligen kvantitativa metoder. Ett av mina forskningsintressen är konsumenters kunskap om och inställning till produkter med sociala produktmärkningar (t ex Fairtrade), samt hur psykologiska faktorer kan förklara variationer i kunskap om och inställning sådana produktalternativ. Mer allmänt är jag intresserad av frågor som rör hållbar utveckling.

Jag är även intresserad av i vilken mån psykologiska faktorer som värderingar kan förklara varför vi har så olika intuitioner vad gäller grundläggande filosofiska frågeställningar, som t ex om medvetandet är detsamma som hjärnan, eller om medvetandet fortsätter att finnas efter döden. Hur coaching fungerar i arbetslivet, och hur förändringsprocesser fungerar, eller inte fungerar, i arbetslivet är exempel på ytterligare intresseområden.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i allmän psykologi och på personalvetarprogrammet. Jag handleder och examinerar uppsatser på B, C och D-nivå. Jag undervisar även i kvantitativa forskningsmetoder.

Nyckelord

Värderingar, personlighetsdrag, uppsatshandledning, uppsatsexamination, kvantitativa forskningsmetoder.

Publikationer