Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson

Professor

henrik.eriksson@hv.se G427

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap, omvårdnad.

Forskningsintresse

Mina huvudsakliga frågeställningar handlar om omvårdnad: hur människor - till och från under livet - tar hand om, stödjer och hjälper varandra. Främsta forskningsprofilen inom detta är områden som rör den postmoderna tiden, rummens och perspektivens betydelse samt konflikter för vårdvetenskap som kunskapsområde. 

Uppdrag Internt/Externt

  • Ämnesansvarig för omvårdnad/vårdvetenskap
  • Författare och medverkande i ett 15-tal läroböcker
  • Medlem i redaktionsrådet för The Nordic Journal of Nursing Research (NJNR)
  • Medlem i forskargruppen NormAIL, deltar i forskningsnätverken Critical Dementia Network och Scandinavian Network for Research of Health Care Discourses.
  • Författare till ett 100-tal vetenskapliga artiklar
  • Haft många uppdrag som granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot och opponent samt sakkunnig, både nationellt och internationellt

Undervisning/Handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans specialist- och magisterprogram inom områdena omvårdnad och hälsa samt inom AIL-ämnet i utbildningar på forskarnivå.

Nyckelord

Omvårdnad, Genus, Intersektionalitet, Postmodernitet

Media

Hur blir man sjuksköterska?

Några minuter med Henrik Eriksson 

När man spelar Allan: installationsföreläsning vid Högskolan Väst

 

Publikationer