Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ina Berndtsson

Ina Berndtsson

Universitetslektor


Docent

ina.berndtsson@hv.se G427

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mina forskningsintressen berör bland annat normmedveten kunskapsbildning inom vård och hälsa. Forskningen innefattar normmedvetenhet i utbildningskontext, för blivande sjuksköterskor framför allt campusets kliniska lärandecenter KLC.

Undervisning/handledning

Handleder och examinerar kandidat och magisteruppsatser

Nyckelord

Normkritik, Normmedvetenhet, AIL

Publikationer