Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inga Larsson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsintresse/forskningsområde

Jag forskar om patienters delaktighet i omvårdnad och har konstaterat att sjuksköterskan är en nyckelperson som kan främja eller hindra delaktighet. Ett intresse är därför förutsättningar och villkor i omgivningen som påverkar sjuksköterskors möjligheter.

 

För att uppleva delaktighet förväntar sig patienter att sjuksköterskan leder det patientnära omvårdnadsarbetet så att alla som är inblandade i patientens vård är samstämmiga och med patienten/personen själv i centrum.

 

Sjuksköterskans förmåga att leda omvårdnaden runt patienten påverkar därför också om patienten upplever sig delaktig. Sjuksköterskors uppfattningar om vad detta patientnära ledarskap innefattar har därför studerats men också vilka hinder som finns. Även möjligheter och hinder för patientdelaktighet inom andra kontexter såsom kommunal hälso- och sjukvård har studerats.

 

Forskningsområdet är högst relevant då personcentrerad vård är ett område som fokuseras i sjuksköterskeprogrammet.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i sjuksköterskeprogrammet; Vetenskaplig teori och metod - omvårdnad, Examensarbete – omvårdnad, kandidat, Leda och utveckla professionell omvårdnad och är examinator av examensarbeten. Mitt arbete innefattar även programansvar för sjuksköterskeprogrammet (50%) samt examinator för kurserna år 3 och flera andra kurser.

Nyckelord

Patient participation (dvs. patientdelaktighet), Clinical Leadership, Leadership at the Bedside samt SNCL Staff Nurse Clinical Leadership (dvs. sjuksköterskors ledarskap i patientnära omvårdnad – en informell position), men också Nursing Leadership, Nursing Management (sjuksköterskors chefskap – en formell position i vidare mening).

Publikationer


At möte patienten som en ligevaerdig part

Publicerat

At möte patienten som en ligevaerdig part

Leda patientnära omvårdnadsarbete

Publicerat

Leda patientnära omvårdnadsarbete

The Staff Nurse Clinical Leader at the Bedside : Swedish Registered Nurses’ Perceptions

Publicerat

The Staff Nurse Clinical Leader at the Bedside : Swedish Registered Nurses’ Perceptions

Registered nurses at the bedside are accountable for and oversee completion of patient care as well as directly leading and managing the provision ...

Att leda patientnära omvårdnadsarbete

Publicerat

Att leda patientnära omvårdnadsarbete

Patients perceptions of barriers for participation in nursing care

Publicerat

Patients perceptions of barriers for participation in nursing care

Background: In many Western countries as in Sweden, patients have legal right to participate in own care individually adjusted to each patient's...

Patients' Perceptions of Nurses' Behaviour That Influence Patient Participation in Nursing Care : A Critical Incident Study

Publicerat

Patients' Perceptions of Nurses' Behaviour That Influence Patient Participation in Nursing Care : A Critical Incident Study

Patient participation is an important basis for nursing care and medical treatment and is a legal right in many Western countries. Studies have...

Att leda patientnära omvårdnadsarbete

Publicerat

Att leda patientnära omvårdnadsarbete

Nurse strategies for optimising patient participation in nursing care

Publicerat

Nurse strategies for optimising patient participation in nursing care

An analysis of the concept of patient participation.

Publicerat

An analysis of the concept of patient participation.

The concept of patient participation has an array of interpretations and lacks clarity. The purpose of this article is to explore the concept of...

Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

Publicerat

Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor....

Patient participation in nursing care from a patient perspective : a Grounded Theory study

Publicerat

Patient participation in nursing care from a patient perspective : a Grounded Theory study

Patient participation in nursing care : Towards a concept clarification from a nurse perspective

Publicerat

Patient participation in nursing care : Towards a concept clarification from a nurse perspective

Hindrance for patient participation in nursing care

Publicerat

Hindrance for patient participation in nursing care

The study’s rationale: Patients’ influence in health care through participation, freedom of choice and information, is laid down in laws, national...

Patient participation in nursing care : an interpretation by Swedish registered nurses.

Publicerat

Patient participation in nursing care : an interpretation by Swedish registered nurses.

AIMS AND OBJECTIVES: The aim of this study was to clarify Registered Nurses' understanding of patient participation in nursing care. Objectives wer...