Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inga Wernersson

Professor, senior

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt främsta forskningsintresse rör kön/genus och jämställdhet i utbildning, främst i skolan. När jag skrev doktorsavhandling på 1970-talet hade grundskolan fått ett nytt uppdrag – att verka för jämställdhet - och jag studerade därför interaktionen i klassrummet mellan elever och lärare och kunde konstatera att pojkar (då) fick mer läraruppmärksamhet och att flickor och pojkar interagerade mycket lite. Avhandlingen behandlade också hur föreställningar om könsroller förändrades under skolåren. I min fortsatta forskning har jag bl a gjort en rad kunskapsöversikter om vad kön/genus betyder för elevers skolsituation och prestationer. Problemet att män undviker förskolläraryrket har jag också studerat, dels i slutet av 1970-talet och dels på 2000-talet, med slutsatsen att mycket lite hänt under fyra decennier av både stark utveckling av förskolan och förändringar i genusordningen. Jag har också studerat kränkningar i skolan och högskolans examensarbeten.

Undervisning/handledning

Min undervisning, främst på forskarnivå, har rört dels mitt forskningsområde – kön/genus, dels forskningsmetoder. Jag har varit huvudhandledare för ett tjugotal doktorsavhandlingar och biträdande handledare för ungefär lika många. Jag har också handlett ett stort antal examensarbeten på grundläggande och avancerad nivå. Jag har också arbetat med ledning och administration av forskarutbildning.

Nyckelord

Kön, genus, jämställdhet, skolprestationer, skola, socialisation.

Publikationer


Pupils' Participation in and Response to Sustainable Food Education in Swedish Home and Consumer Studies : A Case-Study

Publicerat

Pupils' Participation in and Response to Sustainable Food Education in Swedish Home and Consumer Studies : A Case-Study

The aim of this study is to explore conditioning factors influencing learning opportunities in food-related education taught from a perspective of...

The Role of Reflection in Family Support Social Work and Its Possible Promotion by a Research-Supported Model

Publicerat

The Role of Reflection in Family Support Social Work and Its Possible Promotion by a Research-Supported Model

Purpose: There is a prevailing controversy over the use of evidencebased practice (EBP) within human-service organizations. Since it is argued that...

Home economics teachers’ perceptions of facilitating and inhibiting factors when teaching sustainable food consumption

Publicerat

Home economics teachers’ perceptions of facilitating and inhibiting factors when teaching sustainable food consumption

The aim of the present study is to explore experienced home economics (HE) teachers’ perceptions of the influencing factors that condition their...

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Publicerat

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Previous research emphasizes the need for reflection in complex, dynamic practices, like social work.However, increased governance of the public...

Food in Relation to Sustainable Development Expressed in Swedish Syllabuses of Home and Consumer Studies : At Present and Past

Publicerat

Food in Relation to Sustainable Development Expressed in Swedish Syllabuses of Home and Consumer Studies : At Present and Past

Little is known what the term sustainable development entails in relation to the school subject of home and consumer studies and the subject’s...

Scholarly skills as everyday practice : implications for education

Publicerat

Scholarly skills as everyday practice : implications for education

Purpose - The purpose of this paper is to understand how teachers, nurses and engineers view the use of scholarly skills, such as research and...

Conclusions

Publicerat

Conclusions

Introduction

Publicerat

Introduction

Men, masculinities and teaching in early childhood education : International perspectives on gender and care

Publicerat

Men, masculinities and teaching in early childhood education : International perspectives on gender and care

This stimulating book sets out to critically explore the notion of men, masculinities and teaching in early childhood education. It addresses the...

More men? : Swedish arguments over four decades about ’missing men’ in ece and care

Publicerat

More men? : Swedish arguments over four decades about ’missing men’ in ece and care

Om "pojkkris", jämställdhet och förakt för svaghet

Publicerat

Om "pojkkris", jämställdhet och förakt för svaghet

”Pojkkrisen”, pojkars lägre skolprestationer, verkar nästan ha blivit bortglömd i den stora ”kunskapskrisen”.  Inte heller är den specifikt svensk...

Från könsroller till konstruktion av identitet : ett pedagogisktforskningsfält genom fyra decennier

Publicerat

Från könsroller till konstruktion av identitet : ett pedagogisktforskningsfält genom fyra decennier

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie

Publicerat

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie

According to the Swedish Higher Education Act all university education should aim at developing students' abilities to make independent and critica...

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Publicerat

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Sammanfattning Föreliggande arbete rapporterar ett uppdrag från Skolverket att kartlägga och analysera åtgärder, som har genomförts sedan 1970 för...

Individen och gruppen i samhällets uppdrag till läraren

Publicerat

Individen och gruppen i samhällets uppdrag till läraren

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Publicerat

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Publicerat

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andr...