Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ingrid Granbom

Ingrid Granbom

Universitetslektor

ingrid.granbom@hv.se J427

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Ingrid Granbom disputerade vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping i oktober 2011. Hennes avhandling har titeln "Vi har nästan blivit för bra" Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik.

Undervisning/handledning

Undervisar i pedagogik, framför allt på förskollärarprogrammet på Högskolan Väst.

Nyckelord

Förskola, pedagogisk praktik.

Samverkansprojekt


Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan

Stenungsunds kommun har, som en del i sitt övergripande kvalitetsarbete, bland annat valt att rikta fokus på hur arbetet med övergångar...