Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ingrid Granbom

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Ingrid Granbom disputerade vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping i oktober 2011. Hennes avhandling har titeln "Vi har nästan blivit för bra" Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik.

Undervisning/handledning

Undervisar i pedagogik, framför allt på förskollärarprogrammet på Högskolan Väst.

Nyckelord

Förskola, pedagogisk praktik.


Publikationer


Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Publicerat

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Children’s Transitions from Preschool to School

Publicerat

Children’s Transitions from Preschool to School

This is an ongoing project where one community in Sweden, along with University West, are studying children's transitions between different school...

Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Publicerat

Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Teachers’ beliefs, norms and values of gender equality in pre-schools

Publicerat

Teachers’ beliefs, norms and values of gender equality in pre-schools

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Publicerat

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Sammanfattning Föreliggande arbete rapporterar ett uppdrag från Skolverket att kartlägga och analysera åtgärder, som har genomförts sedan 1970 för...

"Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Publicerat

"Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Samverkansprojekt


Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan

Stenungsunds kommun har, som en del i sitt övergripande kvalitetsarbete, bland annat valt att rikta fokus på hur arbetet med övergångar...