Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Irene Bernhard

Universitetslektor

Biträdande prefekt med speciellt ansvar för forskning

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom området samhällsvetenskap, samhällsplanering.


Forskningområde/forskningsintresse

Teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm i ämnet "planering och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier". Titeln på doktorsavhandlingen var: "E-government and E-governance. Local implementation of E-governmnet Policies in Sweden. Jag har även en fil.mag. examen i medie- och kommunikationsvetenskap från Göteborgs universitet.

Min forskning rör fördjupande analyser och lärandet av effekterna av kommunernas digitalisering. Detta innefattar studier av införandet av e-tjänster, kommunala kontaktcentra och kommunikation via digital teknik och sociala medier inom organisationerna men även hur detta påverkar medborgarna. Min forskning innefattar även studier och lärande av hur mindre företag använder digital teknik och arbetar i nätverk (t ex. sociala medier och e-tjänster) med fokus på hållbar lokal och regional utveckling (destinationsutveckling).

Är sedan 1 jan 2016 biträdande handledare för doktorand inom forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Undervisning/handledning

Min undervisning rör konsekvenser av IT (arbetets digitalisering), arbetsintegrerat lärande och e-myndigheten och offentlig förvaltning. Under en tioårsperiod var jag ansvarig lärare för en arbetsintegrerat lärandedel inom medie- och kommunikationsvetenskap (strategisk kommunikation). Har lång erfarenhet av tillämpad organisationskommunikation och arbetsrättsliga frågor.

Nyckelord

nätverk, e-government, sociala media, lärande, innovation, lokal och regional utveckling, destinationsutveckling, policy entreprenörer.

Publikationer


Work-Integrated Learning and Collaboration in Higher Education 3rd Cycle : The Case of Industrial PhD Students

Publicerat

Work-Integrated Learning and Collaboration in Higher Education 3rd Cycle : The Case of Industrial PhD Students

Today universities and higher education face challenges related to collaboration with the society. Societal impacts and innovation from academia ar...

A digital society for all? : Meanings, practices and policies for digital diversity

Publicerat

A digital society for all? : Meanings, practices and policies for digital diversity

The concept of digital divides has been on the agenda in research and policy making for at least the last 20 years. But it is still, a challenge to...

Automation of Digital Public Services : Challenges when Working with Automated Systems and Striving for Inclusion of End-Users

Publicerat

Automation of Digital Public Services : Challenges when Working with Automated Systems and Striving for Inclusion of End-Users

The increasing use of automated systems for decision making and decision supportin public administration is forming new practices and challenging...

Bachelor students in research projects : boosting WIL and University-Society Collaboration

Publicerat

Bachelor students in research projects : boosting WIL and University-Society Collaboration

Drawing from the experiences of student projects organized and developed in accordance with work integrated learning, this paper contributes to the...

Boundaries of Logics in Municipality Communicators' Facebook Practice : Towards a New Public Service Competence

Publicerat

Boundaries of Logics in Municipality Communicators' Facebook Practice : Towards a New Public Service Competence

With an increased use of external online platforms, digital government logics are gradually intertwined with external, algorithmic, crowd-influence...

Incentives for Inclusive E-Government : The Implementation of Contact Centers in Swedish Municipalities

Publicerat

Incentives for Inclusive E-Government : The Implementation of Contact Centers in Swedish Municipalities

In this chapter, the focus is on incentives for inclusive e-government. Five case studies of the implementation of contact centers in Swedish...

Network collaboration for local and regional development the case of Swedish women entrepreneurs

Publicerat

Network collaboration for local and regional development the case of Swedish women entrepreneurs

The aim of this study is to explore women entrepreneurs participation in networks with focus on local community collaboration. In recent years...

Uddevalla Symposium 2019 : Unlocking the Potential of Regions Through Entrepreneurship and Innovation. Revised papers presented at the 22nd Uddevalla Symposium,27–29 June, 2019, L’Aquila, Italy

Publicerat

Uddevalla Symposium 2019 : Unlocking the Potential of Regions Through Entrepreneurship and Innovation. Revised papers presented at the 22nd Uddevalla Symposium,27–29 June, 2019, L’Aquila, Italy

Understanding Women Entrepreneurs' Encounters with an Increasingly Digitalized Workplace

Publicerat

Understanding Women Entrepreneurs' Encounters with an Increasingly Digitalized Workplace

This study aims to explore how women entrepreneurs encounter and learn to use ICT at work in response to calls for further research regarding ICT a...

Work-Integrated Learning : Impact of Individual and organizational Digitalization on Knowledge management and Expertise Sharing

Publicerat

Work-Integrated Learning : Impact of Individual and organizational Digitalization on Knowledge management and Expertise Sharing

The primary aim with this study was to examine the impact of digitalization and the use of ICT for knowledge sharing in an organization. A secondar...

Approaches to inclusive networking in place development : an illustration from six smaller Scandinavian cities

Publicerat

Approaches to inclusive networking in place development : an illustration from six smaller Scandinavian cities

The aim of this study is to further explore and deepen research in place development with focus on inclusive networking related to renewal processe...

Att utveckla Lysekils centrum tillsammans : utmaningar och möjligheter

Publicerat

Att utveckla Lysekils centrum tillsammans : utmaningar och möjligheter

Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst...

Besökar- och boendestudie i Lysekil sommaren 2017

Publicerat

Besökar- och boendestudie i Lysekil sommaren 2017

Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst...

Collaboration Model for Work-Integrated Learning in Higher Education 3rd Cycle

Publicerat

Collaboration Model for Work-Integrated Learning in Higher Education 3rd Cycle

Universities need to constantly accommodate new forms of collaboration with society. Interaction with and impacts on society and practice are of...

Conceptualizing University-Society Collaboration : A Literature Review Focusing on Drivers of Collaboration

Publicerat

Conceptualizing University-Society Collaboration : A Literature Review Focusing on Drivers of Collaboration

Collaboration and learning are vital for development in all sectors of society and there is a constant need for new ideas, innovation and...

Degree of Digitalization and Citizen Satisfaction : A Study of the Role of Local e-Government in Sweden

Publicerat

Degree of Digitalization and Citizen Satisfaction : A Study of the Role of Local e-Government in Sweden

The aim was to investigate whether there is a relationship between degree of e-government in Swedish municipalities and perceived satisfaction amon...

Geography, Open Innovation and Entrepreneurship : New Horizons in Regional Science series

Publicerat

Geography, Open Innovation and Entrepreneurship : New Horizons in Regional Science series

Developed countries must be incredibly innovative to secure incomes and welfare so that they may successfully compete against international rivals....

Introduction : Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Publicerat

Introduction : Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Lessons Learned From A Cross-Sector Development Project : An Integrative Research Approach

Publicerat

Lessons Learned From A Cross-Sector Development Project : An Integrative Research Approach

This paper draws on the experiences of work-integrated learning from a Swedish-Norwegian cross-sector research project where actors from university...

Stakeholder Collaboration for Place Innovation : Challenges and Visions in Local Regeneration

Publicerat

Stakeholder Collaboration for Place Innovation : Challenges and Visions in Local Regeneration

This paper takes its point of departure from urban place innovation studies with focus on stakeholders' interests and involvement in developing loc...

Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives : Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden

Publicerat

Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives : Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden

Work-integrated Learning : Increasing societal impact by decreasing the gap between research and practice

Publicerat

Work-integrated Learning : Increasing societal impact by decreasing the gap between research and practice

In this paper we outline models for conducting work-integrated learning research. Our experiences from two decades of doing research in close...

Challenges of collaboration in old townscapes

Publicerat

Challenges of collaboration in old townscapes

Challenges of collaboration in old townscapes Contemporary cities are increasingly viewing cultural/heritage tourism as an area of tourism with gre...

Samverkan och utveckling i Gamlebyen

Publicerat

Samverkan och utveckling i Gamlebyen

Högskolan Västs Rapport 3 - Samverkan och utveckling i Gamlebyen består av en studie av Gamlebyen Fredrikstads kommune, Norge. Denna studie baseras...

The Old Town District : Not Just a Scenic Backdrop - Stakeholders' Perspectives in Urban Re-generation

Publicerat

The Old Town District : Not Just a Scenic Backdrop - Stakeholders' Perspectives in Urban Re-generation

This paper takes its point of departure from an urban place innovation study with focus on local stakeholders with particular interest in the Old...

Transgressions and Transformations at Work : Towards a Social Media Practice among Swedish Municipality Communicators

Publicerat

Transgressions and Transformations at Work : Towards a Social Media Practice among Swedish Municipality Communicators

This paper discusses how communicators at the municipality, in their work, negotiate the tension between a traditional role of an 'informative...

Twenty Years of Uddevalla Symposia : 1998-2017

Publicerat

Twenty Years of Uddevalla Symposia : 1998-2017

Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies : Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden

Publicerat

Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies : Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden

Women Entrepreneurs in Local Community Networks : Participation, Challenges and Place Development

Publicerat

Women Entrepreneurs in Local Community Networks : Participation, Challenges and Place Development

The aim of this study is to explore women entrepreneurs' participation in local community networks with focus on place development. In recent years...

Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2016

Publicerat

Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2016

En studie av besökare och boende i Lysekil genomfördes med 279 svarande respondenter under tiden 26 juli - 14 september 2016. Syftet med studien va...

Editorial

Publicerat

Editorial

En gränsöverskridande workshop om : Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?

Publicerat

En gränsöverskridande workshop om : Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?

En gränsöverskridande workshop om Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum? genomfördes den 27 oktober 2016 i Fredrikstad...

Innovation focusing on regional development in a European context : towards a new research agenda

Publicerat

Innovation focusing on regional development in a European context : towards a new research agenda

Abstract : This article presents a review of recent research in order to discuss a new research agenda on the role of innovation, with focus on its...

Networking and e-government for local development : experiences gained by entrepreneurs in small enterprises in Sweden

Publicerat

Networking and e-government for local development : experiences gained by entrepreneurs in small enterprises in Sweden

This paper aims to analyse experiences gained by entrepreneurs in small enterprises located in a region undergoing structural change, focusing on...

Uddevalla Symposium 2016 : Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK

Publicerat

Uddevalla Symposium 2016 : Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK

Women Entrepreneurs' Participation in Local Tourism Networks in Sweden : a Pilot Study

Publicerat

Women Entrepreneurs' Participation in Local Tourism Networks in Sweden : a Pilot Study

In tourism contexts entrepreneurship contributes to the ongoing transformation and development of places and regions. In recent decades interest in...

A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development

Publicerat

A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development

This research report contributes to a Nordic perspective on co-operation for sustainable destination- and regional development based on studies...

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

Publicerat

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

This chapter aims to describe and analyze a sample of small enterprises located in a region undergoing structural change with focus on entrepreneur...

Incentives for Inclusive e-Government : The Implementation of Contact Centers in Swedish Municipalities

Publicerat

Incentives for Inclusive e-Government : The Implementation of Contact Centers in Swedish Municipalities

Municipal Contact Centres : A Slower Approach Towards Sustainable Local Development by E-government

Publicerat

Municipal Contact Centres : A Slower Approach Towards Sustainable Local Development by E-government

It is Swedish government policy to use information and communication technologies to increase sustainability. This has implications for planning an...

Municipal Support of Entrepreneurship and Business Development from an e-government Perspective

Publicerat

Municipal Support of Entrepreneurship and Business Development from an e-government Perspective

This article will contribute to the debate about regional development in peripheral areas by examining the social capital in 14 villages in a Danis...

The Role of Local Destination Management Organizations for Destination Development focusing on E-government and Networks. Case studies from Scandinavia

Publicerat

The Role of Local Destination Management Organizations for Destination Development focusing on E-government and Networks. Case studies from Scandinavia

This article reports on destination development from the perspective of the field of tourism, explored by a descriptive study comparing three local...

The Role of Local E-government for Satisfied Citizens : Towards Sustainable Development?

Publicerat

The Role of Local E-government for Satisfied Citizens : Towards Sustainable Development?

The objective of this paper is to study the role of local e-government regarding citizens view of municipality service, information and accessibili...

Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross-border and International Factors for Growth and Development : Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark

Publicerat

Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross-border and International Factors for Growth and Development : Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

Publicerat

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

This paper aims to describe and analyse a sample of small enterprises located in a region undergoing structural change with focus on entrepreneursh...

Editorial

Publicerat

Editorial

E-government and E-governance : local implementation of E-government policies in Sweden

Publicerat

E-government and E-governance : local implementation of E-government policies in Sweden

It is recognized in international research that the public sector has been transformed into a networked, open and more flexible, informal and...

Innovative Networks and Entrepreneurship : Special Issue: Innovative Networks and Entrepreneurship

Publicerat

Innovative Networks and Entrepreneurship : Special Issue: Innovative Networks and Entrepreneurship

Local e-Government in Sweden : Municipal Contact Center implementation with focus on Citizens and Public Administrators

Publicerat

Local e-Government in Sweden : Municipal Contact Center implementation with focus on Citizens and Public Administrators

The aim of the article is to analyze the implementation of municipal contact centers (CCs) - an e-government initiative on the local level - from t...

Policy entrepreneurs in networks: implementation of two Swedish municipal contact centres from an actor perspective

Publicerat

Policy entrepreneurs in networks: implementation of two Swedish municipal contact centres from an actor perspective

This study aims to elaborate on the meanings of policy entrepreneursand through the conceptualisation analysing implementation of local...

Forskningsprojekt