Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Irene Bernhard

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik, samhällsplanering.


Forskningområde/forskningsintresse

Min forskning är samhällsrelevant och teoretiskt grundad kring effekterna (implementering, innovationer, beslutsfattande och styrning på både lokal och regional nivå) av den ökande digitaliseringen i samhället för såväl medborgare som för anställda inom offentlig förvaltning. Bedriver även forskning kring kvinnliga småföretagsentreprenörer om effekterna kring den ökande digitaliseringen samt inom arbetsintegrerat lärande och samarbete mellan universitet och det omgivande samhället. Jag har en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm i ämnet Planering och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier. Doktorsavhandlingens titel: "E-government and E-governance. Local implementation of E-governmnet Policies in Sweden. Jag har även en fil.mag. examen i medie- och kommunikationsvetenskap från Göteborgs universitet.

Undervisning/handledning

Min undervisning rör konsekvenser av den ökande digitaliseringen i samhället, med perspektivet arbetets digitalisering och offentlig förvaltning. Driver och leder högre litteraturseminarieserie inom arbetsintegrerad lärandeforskning. Har varit bitr.handledare till doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (disputerade 2019). Under en tioårsperiod har jag varit ansvarig lärare för arbetsintegrerat lärande del inom medie- och kommunikationsvetenskap (strategisk kommunikation). Har gedigen erfarenhet av publiceringsarbete som redaktör och författare och av att driva internationella vetenskapliga årliga konferenser då jag varit projektledare för Uddevalla Symposierna (www.symposium.hv.se) under mer än två decennier. Har även lång erfarenhet av tillämpad organisationskommunikation och arbetsrättsliga frågor.

Nyckelord

Digitalisering, sociala media, innovation, arbetsintegrerat lärande, lokal och regional utveckling, inkludering, nätverkssamarbete, kvinnlig entreprenör. Uddevalla Symposium.

Publikationer