Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Isabelle Choquet

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för svetsteknologi.

Forskar inom teknik, produktionsteknik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är docent i termo- och fluiddynamik och bedriver min forskning vid Produktionsteknikcentrum på Högskolan Väst. Den inriktar sig på fysikbaserad numerisk modellering av svetsning och additiv tillverkning av metall med värmekällor såsom laser och elektrisk ljusbåge. Ett av intressena med modellering är att slutföra den experimentella observationen som begränsas av: emissionen av mycket intensiv strålning från värmekällan och bristen på visuell tillgång till vad som händer inuti metallen. Mitt nuvarande forskningsintresse spänner över värmekällan, dess interaktion med metallen och påverkan på metallen. Fysiken som är involverad är komplex och beror delvis på värmekällan.

 

Målet är att bättre förstå tillverkningsprocessen med metallfusion. Syftet är bland annat att förstå varför processer är instabila, och var som orsakar vissa defekter, och hur kan förbättra produktens mekaniska egenskaper.

 

Det innebär att samarbetet med ingenjörer och forskare från Produktionsteknikcentrum som är experter på andra aspekter av processen såsom experimentella mätningar, processtyrning och metallografi är en mycket viktig och spännande del av mitt forskningsarbete.

Undervisning/handledning

Jag har erfarenhet av att utveckla och undervisa kurser på Högskolan Väst sedan 2003. Jag undervisar i maskinteknik på BSc-, MSc- och PhD-nivå. För närvarande, examinerar och undervisar jag i följande kurser:

 

 • Termodynamik och värmeöverföring: Matematisk formulering och analytisk lösning (5hp, BSc.)
 • Finita elementmetoden: Matematisk formulering och tillämpningar (5 hp, BSc.)
 • Processimulering och modellering (7.5 hp, MSc.)
 • Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publiceringsteknik (7.5 hp, PhD.)

 

Jag undervisar också övningspassen i:

 

 • Mekanik (7.5 hp, BSc.)

och föreläsningar relaterade till processfysik i följande kurser:

 

 • Metallurgi för svets och additiv tillverkning (MSc.)
 • Additiva tillverkningsprocesser (MSc.)

Jag har även erfarenhet av att handleda doktorander. Fem av dem har nu avslutat sina doktorandstudier. Jag var biträdande handledare för de tre första och huvudhandledare för de följande. Jag handleder för närvarande två doktorander, en som huvudhandledare och den andra som bihandledare.

ANDRA UPPDRAG

 • Ledamot av programrådet för ”International Mechanical Engineering Education” (TGMEC)
 • Ledamot i programrådet för MSc. utbildningen i svetsteknik (TAMST)
 • Vice ordförande i ämnesrådetför utbildning på forskarnivå för produktionsteknik
 • Ledamot i utskottet för god forskningssed och etik
 • Ledamot i kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssed  

Nyckelord

Termo- och fluiddynamik, strålning, plasmafysik, fasförändringar, kemiska reaktioner och jonisering, elektromagnetism, ”computational fluid dynamics” (CFD), gas tungsten arc, gas metal arc, wire arc additive manufacturing, laser metal deposition with wire. 

Publikationer