Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ivan Andrés Castillo

Ivan Andrés Castillo

Doktorand

ivan-andres.castillo@hv.se G401B

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, hälsofrämjande processer och faktorer.

FORSKNINGSINTRESSE OCH FORSKNINGSPROJEKT

Mina forskningsintressen berör orättvisor och ojämlikheter inom hälso-och sjukvård samt dess påverkan på vårdsökande. Mitt avhandlingsarbete har fokus på förutsättningar för lärande kring normmedveten vård för sjuksköterskestudenter som utbildas vid ett kliniskt lärandecentrum med normkritisk pedagogik. I doktorandprojektet studeras arbetsintegrerat lärande (AIL) genom att beforska relationen mellan lärande, utbildning och lärmiljö.

UNDERVISNING

Undervisar på sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård samt fristående kurser.

NYCKELORD

AIL, campusbaserad klinisk lärmiljö, normmedvetenhet, normkritik, makt, diskurs, rättvis och jämlik vård.

ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Ivan-Andres-Castillo