Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jan Winroth

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.


Forskningsintresse

Mitt fokus ligger på hälsopromotion kopplat till arbetsliv. Det handlar om hur man kan arbeta utvecklingsinriktat för att bidra till bättre arbetsmiljö och för att både organisationer, ledare och medarbetare skall ha en hållbararbetsmiljö. Stort fokus ligger på förändringsarbete kopplat till AIL.

externa Uppdrag 

  • ”Hälsa på arbetsplatsen” – samverkan med Vänersborgs kommun under 5 år
  • LUP – Ledarutvecklingsprogram för chefer i fyrbodalkommuner under 5 år
  • ”FHV-NySam. Treårigt forskningsprojekt kopplat till Institutet för stressmedicin (ISM) under 3 år
  • ”AMS – arbetsmiljösatsning inom VG-regionen 2017-2020” - ISM
  • ”Hammaröprojektet” – ett FoU-projekt i samverkan med kollegor på högskolan i Halmstad under 2 år. Projektet handlade om förändringsarbete kopplat till en ledningsgrupp.
  • ”Carena” – FoU-projekt som var ett samverkansprojekt mellan flera högskolor där jag och Christer Sorbring hade ansvar för ett delmoment

Undervisning/handledning

Arbetar idag med nätbaserade kurser:

  • ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – En kurs om hållbart arbetsliv”, 7,5 hp (7 genomförda kurser och en som startar ht-20)
  • ”Hälsopromotion som idé och kunskapsområde”, 7,5 hp. (1 genomförd med planering att ges varje vt)
  • ”Hälsopromotion / Hälsofrämjande II – Teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes”, 7,5 hp (Startar ht-20)
  • ”Organisatorisk och social arbetsmiljö II – Healthy Workplaces – A model for action”, 7,5 hp (Planeras att starta vt -21)

Nyckelord

Hälsopromotion, arbetsliv, arbetsmiljö, förändringsarbete, förändringsledning, AIL

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?q=Jan+Winroth&r=%3bpers%3a(Winroth+Jan+1951)&d=swepub&m=10&p=1&s=c