Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jennie Ryding

Jennie Ryding

Universitetslektor

jennie.ryding@hv.se I510

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande, psykologi.

Mitt avhandlingsprojekt är samfinansierat av den Barn- & Ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst (BUV) och Närhälsan Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa i Göteborg (UPH). UPH implementerar och utbildar i den evidensbaserade modellen Family Check-Up (FCU).

Avhandling

I stort fokuserar mitt avhandlingsarbete på socialarbetare inom familjebehandling och deras professionella lärande och utveckling. Mer detaljerat tittar jag på vikten och användningen av reflektion/ reflekterande praktik i deras vardagliga arbete, samt tillhandahållna resurser och möjligheter för reflektion och lärande från organisationens sida. Ytterligare fokus för avhandlingen är evidensbaserad praktik och evidensbaserade modeller i socialt arbete i Sverige, där exemplet i avhandlingen utgörs av FCU. Mer specifikt utgör den eventuella inverkan av FCU, som evidensbaserad modell, på praktikers vardagliga arbete fokus och mer specifikt i relation till reflektion och lärande. EBP kritiseras inte sällan för att vara oförenligt med mer komplexa och dynamiska praktiker, så som socialt arbete, och som ett hot mot mer ”icke mätbara” verktyg i den dagliga praktiken som t.ex. reflektion, tyst kunskap och beprövad erfarenhet.

Syfte

Syftet med avhandlingen är således att undersöka familjebehandlares användning, erfarenhet och möjlighet till reflektion och lärande i den vardagliga praktiken och så i relation till användning av en evidensbaserad modell, i detta fall FCU. Kan reflekterande praktik och EBP förenas och kombineras i praktiken för att på så sätt främja professionellt lärande och utveckling, istället för att t.ex. beskrivas som ett motsatspar? Socialt arbete är ett komplext arbetsfält, därtill i ständigt behov av kunskapsutveckling och fördjupad kunskapsinsikt för vilket både EBP och reflektion kan ses fördelaktiga och viktiga. Ytterligare forskning på området kan bidra till en uppdaterad, och med samtiden mer överensstämmande bild, av förekomst, användning och förutsättningar för både reflektion och EBP.

---

Här finns dessutom artikeln "Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete" som publicerades i Barnbladet nr 1. 2020: Länkat PDF-dokument

Publikationer