Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jennie Ryding

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning mot AIL

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.


Mitt avhandlingsprojekt är samfinansierat av den Barn- & Ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst (BUV) och

Närhälsan Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa i Göteborg (UPH). UPH implementerar och utbildar i den evidensbaserade modellen Family Check-Up (FCU).

Avhandling

I stort fokuserar mitt avhandlingsarbete på socialarbetare inom familjebehandling och deras professionella lärande och utveckling. Mer detaljerat tittar jag på vikten och användningen av reflektion/ reflekterande praktik i deras vardagliga arbete, samt tillhandahållna resurser och möjligheter för reflektion och lärande från organisationens sida. Ytterligare fokus för avhandlingen är evidensbaserad praktik och evidensbaserade modeller i socialt arbete i Sverige, där exemplet i avhandlingen utgörs av FCU. Mer specifikt utgör den eventuella inverkan av FCU, som evidensbaserad modell, på praktikers vardagliga arbete fokus och mer specifikt i relation till reflektion och lärande. EBP kritiseras inte sällan för att vara oförenligt med mer komplexa och dynamiska praktiker, så som socialt arbete, och som ett hot mot mer ”icke mätbara” verktyg i den dagliga praktiken som t.ex. reflektion, tyst kunskap och beprövad erfarenhet.

Syfte

Syftet med avhandlingen är således att undersöka familjebehandlares användning, erfarenhet och möjlighet till reflektion och lärande i den vardagliga praktiken och så i relation till användning av en evidensbaserad modell, i detta fall FCU. Kan reflekterande praktik och EBP förenas och kombineras i praktiken för att på så sätt främja professionellt lärande och utveckling, istället för att t.ex. beskrivas som ett motsatspar? Socialt arbete är ett komplext arbetsfält, därtill i ständigt behov av kunskapsutveckling och fördjupad kunskapsinsikt för vilket både EBP och reflektion kan ses fördelaktiga och viktiga. Ytterligare forskning på området kan bidra till en uppdaterad, och med samtiden mer överensstämmande bild, av förekomst, användning och förutsättningar för både reflektion och EBP.

---

Här finns dessutom artikeln "Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete" som publicerades i Barnbladet nr 1. 2020: Länkat PDF-dokument

Publikationer


A Game-based Intervention : a technical tool for social workers to combat Adolescent Dating-Violence

Publicerat

A Game-based Intervention : a technical tool for social workers to combat Adolescent Dating-Violence

Dating violence prevalence is increasing and effective prevention and intervention methods are needed in order to adress this growing social proble...

Changing attitudes to dating violence : a game based intervention

Publicerat

Changing attitudes to dating violence : a game based intervention

The prevalence of dating violence is increasing, and effective prevention and intervention methods are needed to address this growing social proble...

Evidensbaserat familjearbete- exemplet FCU

Publicerat

Evidensbaserat familjearbete- exemplet FCU

Exempel 6: Implementering av evidensbaserat föräldrastödsprogram

Publicerat

Exempel 6: Implementering av evidensbaserat föräldrastödsprogram

Family support social workers (work-integrated) learning : the use of research and reflection

Publicerat

Family support social workers (work-integrated) learning : the use of research and reflection

Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete

Publicerat

Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete

Evidensbaserad praktik (EBP) har sedan 2000-talet fått en ökad användningsgrad inom människorelaterade yrken, t ex inom verksamheter såsom elevhäls...

Promoting reflection in family support social work with an evidence-based model

Publicerat

Promoting reflection in family support social work with an evidence-based model

Social Workers' Use of Reflection and the Influence of an Evidence-Based Model

Publicerat

Social Workers' Use of Reflection and the Influence of an Evidence-Based Model

The Role of Reflection in Family Support Social Work and Its Possible Promotion by a Research-Supported Model

Publicerat

The Role of Reflection in Family Support Social Work and Its Possible Promotion by a Research-Supported Model

Purpose: There is a prevailing controversy over the use of evidencebased practice (EBP) within human-service organizations. Since it is argued that...

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Publicerat

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Previous research emphasizes the need for reflection in complex, dynamic practices, like social work.However, increased governance of the public...