Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jessica Thorn

Bibliotekarie

Librarian

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Kontaktbibliotekarie: Institutionen för Hälsovetenskap

Arbetsuppgifter:

Tjänstgöring i biblioteket.

Ingår i Team Undervisning

Undervisar i informationssökning på grund och avancerad nivå.

Katalogiserar och klassificerar böcker och film.

Arbetar med olika samverkansarenor.


Contact librarian: Department of Health Sciences

Work tasks:

Reference desk service

User education

Cataloging and classification

Participating in collaborative projects