Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Johan Gross

Johan Gross

Avdelningschef

johan.gross@hv.se I420

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Forskar inom humaniora, språk och litteratur, jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen berör framförallt olika aspekter av sociolingvistik, fonetik och flerspråkighet. Huvudfokus i min forskning berör hur språkliga strukturer varerar med hänsyn till olika sociala omständigheter och faktorer. Jag är också intresserad av språkideologier (ex. förestälningar om rätt och fel, bra och dåligt språk) och hur dessa reproduceras i skolan.

 

Undervisning

Jag undervisar både på distans- och på campuskurser, i kurser som framförallt berör språklig struktur, språknormer och ideologier, sociolingvistik, flerspråkighet och språkligvariation, bedömning samt bild och textanalys. Förutom dessa kurser handleder jag lärarstudenter i sitt uppsatsskrivande både på campus och distans.

 

Publikationer Google scholar 

Gross, Johan & Boyd, Sally. (2022). Sweden: Suburban Swedish. Kapitel i: Urban contact dialects and language change: Insights from global north and south. Red: Paul Kerswill & Heike Wiese. Routledge studies in language change series. London: Routledge

 

Forsberg, Julia, Ribbås, Maria Therese & Gross, Johan. (2020). Self-assessment and standard language ideologies: bilingual adolescents in Sweden reflect on their language proficiencies. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1-15. 

 

Gross, Johan & Forsberg, Julia. (2019). Weak Lips? A Possible Merger of /i:/and/y:/ in Gothenburg. Phonetica, 1-21.

 

Gross, Johan. (2018). Mapping vowels: Variation and change in the speech of Gothenburg adolescentsAvhandling: Göteborgs Universitet. Göteborg.

 

Gross, Johan. (2018). Segregated vowels: language variation and dialect features among Gothenburg youth. Language variation and change, 30(3), 315.

 

Gross, Johan, Boyd, Sally, Leinonen, Therese & Walker, James. (2016 ). A tale of two cities (and one vowel): Sociolinguistic variation in SwedishLanguage Variation and Change, 28(2), 225-247.