Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jonas Hallberg

Jonas Hallberg

Universitetslektor


Filosofie doktor i psykologi

jonas.hallberg@hv.se J514

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsprojekt


Ungdomars sexuella utveckling i traditionella och nya vardagsmiljöer