Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jonna Johansson

Jonna Johansson

Universitetslektor

jonna.johansson@hv.se I319

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, statsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning fokuserar framför allt på Europeiska Unionens (högre) utbildningspolitik och dess koppling till en föränderlig arbetsmarknad och tankar kring ett livslångt lärande.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt om EU och dess institutioner och politikområden.

Nyckelord

EU, higher education policy, lifelong learning, skills, competences, identity, neoliberalism, Foucault, governmentality