Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Josefa Vega Matuszczyk

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Josefa har tidigare framför allt bedrivit studier inom biologisk psykologi. Det har handlat om hormonpåverkan på foster under graviditeten och könskillnader när det gäller signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Undervisning/handledning

Undervisar i psykologi, framför allt biologisk psykologi, och forskningsmetodik på flera av Högskolan Västs utbildningar. Josefa handleder även två doktorander.

Nyckelord

Biologisk psykologi, hjärnans serotoninsystem.

Publikationer


Forskningsprojekt