Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Josefa Vega Matuszczyk

Josefa Vega Matuszczyk

Universitetslektor

josefa.vega.matuszczyk@hv.se J519

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Josefa har tidigare framför allt bedrivit studier inom biologisk psykologi. Det har handlat om hormonpåverkan på foster under graviditeten och könskillnader när det gäller signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Undervisning/handledning

Undervisar i psykologi, framför allt biologisk psykologi, och forskningsmetodik på flera av Högskolan Västs utbildningar. Josefa handleder även två doktorander.

Nyckelord

Biologisk psykologi, hjärnans serotoninsystem.

Publikationer


Forskningsprojekt