Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kajsa Grönkvist

Universitetsadjunkt

Programansvarig och Studievägledare

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Hej!

Jag är programansvarig för Yrkeslärarprogrammet samt arbetar med studie- och karriärvägledning för både blivande och befintliga studenter. Jag fungerar som en professionell samtalspartner angående studiesituationen och karriärval.


Jag ansvarar för studie- och karriärvägledning för studenter på följande program:
 

Yrkeslärarprogrammet, 90hp

Ämneslärarprogrammet, inriktning 7-9, 270hp

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasiet, 300-330hp

Fristående kurser inom områdena svenska som andraspråk och engelska

Lärarlyftskurser