Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Flensner

Karin Flensner

Universitetslektor


Fil dr

karin.flensner@hv.se H407

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning rör frågor relaterade till undervisning i samhällsorienterande ämnen, kontroversiella frågor i undervisning samt frågor om integration, inkludering och mångfald främst i utbildningsvetenskapliga sammanhang. 

Undervisning/handledning

Jag har min undervisning förlagd till olika delar av lärarprogrammen och är programansvarig för KPU och yrkeslärarprogrammet. Jag är även biträdande handledare för två doktorander i det utbildningsvetenskapliga fältet.

Nyckelord

Religion, sekularisering, kontroversiella frågor, segregation, integration, utbildning, etnografi, diskursanalys.

Publikationer


Forskningsprojekt


Samverkansprojekt


Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?

Detta forskningsprojekt handlar om hur man i inom ramen för civilsamhällets organisationer, i det här fallet en fotbollsförening, konkret...