Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Flensner

Universitetslektor

Fil dr

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning rör frågor relaterade till undervisning i samhällsorienterande ämnen, kontroversiella frågor i undervisning samt frågor om integration, inkludering och mångfald främst i utbildningsvetenskapliga sammanhang. 

Undervisning/handledning

Jag har min undervisning förlagd till olika delar av lärarprogrammen och är programansvarig för KPU och yrkeslärarprogrammet. Jag är även biträdande handledare för två doktorander i det utbildningsvetenskapliga fältet.

Nyckelord

Religion, sekularisering, kontroversiella frågor, segregation, integration, utbildning, etnografi, diskursanalys.

Publikationer


Forskningsprojekt


Samverkansprojekt


Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?

Detta forskningsprojekt handlar om hur man i inom ramen för civilsamhällets organisationer, i det här fallet en fotbollsförening, konkret...