Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Flensner

Universitetslektor

Fil dr

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt avhandlingsarbete rörde hur religionskunskapsämnet konstrueras i klassrumspraktiken i samspel mellan elever och lärare på yrkesprogram och på studieförberedande program på gymnasiet. Vi lever i ett samhälle som präglas av mångfald och i klassrummen möts elever med olika bakgrund vilket skapar förutsättningar för möten och samtal. Mitt forskningsintresse rör religion, sekularisering, integration och migration i dagens pluralistiska samhälle, framförallt relaterat till skola och undervisning.

Undervisning/handledning

Jag har min undervisning förlagd till olika delar av lärarprogrammen. Jag undervisar på grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet, både i ämnesspecifika kurser relaterade till So-ämnena, men också i UVK-kurser när det gäller lärteorier, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete.

Nyckelord

Religion, sekularisering, integration, migration, utbildning, etnografi, diskursanalys.

Publikationer


A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Publicerat

A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Being safe from what and safe for whom? : A critical discussion of the conceptual metaphor of "safe space"

Publicerat

Being safe from what and safe for whom? : A critical discussion of the conceptual metaphor of "safe space"

Safe space, used in educational settings as a metaphor,stresses the importance of the classroom being a learningenvironment characterised by respec...

Divergent opinions and controversial issues in the Religious Education classroom practice

Publicerat

Divergent opinions and controversial issues in the Religious Education classroom practice

Global conflicts and controversial issues in the classrom practice

Publicerat

Global conflicts and controversial issues in the classrom practice

Global conflicts with local consequences in the classroom practice : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

Publicerat

Global conflicts with local consequences in the classroom practice : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

The Middle Eastern conflicts have become global conflicts through the actors of the conflicts operating and recruiting worldwide, through the use o...

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Publicerat

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Jihadists and refugees at the theatre : Global conflicts in classroom practices in Sweden

Publicerat

Jihadists and refugees at the theatre : Global conflicts in classroom practices in Sweden

In democratic societies schools have an obligation to address complex societal issues such as ethnic/religious tensions and social conflicts. The...

Läsarna – då och nu

Publicerat

Läsarna – då och nu

Ni ber på svenska, vi ber på tigrinja, det är den enda skillnaden

Publicerat

Ni ber på svenska, vi ber på tigrinja, det är den enda skillnaden

Religionskunskapsämnet i fokus : sekularitet och mångfald

Publicerat

Religionskunskapsämnet i fokus : sekularitet och mångfald

Samma konflikter men olika inramning : Kontroversiella frågor relaterade till Mellanösternkonflikterna i religionskunskap och samhällskunskap

Publicerat

Samma konflikter men olika inramning : Kontroversiella frågor relaterade till Mellanösternkonflikterna i religionskunskap och samhällskunskap

The conflicts in the Middle East are not confined to a geographical area but have both a global and a local dimension. International conflicts,...

The same conflicts but different framing : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

Publicerat

The same conflicts but different framing : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

The conflicts in the Middle East are not confined to a geographical area but have both a global and a local dimension. International conflicts,...

Existential Questions in Religious Education : Opening up Discussions in Upper Secondary School

Publicerat

Existential Questions in Religious Education : Opening up Discussions in Upper Secondary School

Levd religion i klassrummet

Publicerat

Levd religion i klassrummet

Secularized and Multi-Religious Classroom Practice-Discourses and Interactions

Publicerat

Secularized and Multi-Religious Classroom Practice-Discourses and Interactions

Secularization and diversity are two social features that characterize the contemporary world. The rhetoric of the public debate in a number of...

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Publicerat

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Discourses of Religion and Secularism in Religious Education Classrooms

Publicerat

Discourses of Religion and Secularism in Religious Education Classrooms

This book answers the question on how students and teachers talk about religion when the mandatory and nonconfessional school subject of Religious...

"Everyone can play football no matter where they come from" : Discourses in open sport activities for newly arrived children and teenagers

Publicerat

"Everyone can play football no matter where they come from" : Discourses in open sport activities for newly arrived children and teenagers

Finns det några religiösa här? : Pedagogiskt drama som metodik i ämneslärarutbildningen i religionskunskap

Publicerat

Finns det några religiösa här? : Pedagogiskt drama som metodik i ämneslärarutbildningen i religionskunskap

In recent years, both school and teacher education have been much debated in Sweden and a vast amount of reforms has been implemented. One of the...

Idrott som integrationsarena? : Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott

Publicerat

Idrott som integrationsarena? : Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott

Jag är neutral! : Sekularistiska diskurser om religion i religionskunskapsrummet

Publicerat

Jag är neutral! : Sekularistiska diskurser om religion i religionskunskapsrummet

Lived Religion and Religious Education

Publicerat

Lived Religion and Religious Education

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

Publicerat

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

The Swedish Parliament and the Government draw up the overall national goals regarding the educational system. Education in Sweden has had a strong...

Religion och vetenskap

Publicerat

Religion och vetenskap

Tankar från styrelsen : Tema reformationen

Publicerat

Tankar från styrelsen : Tema reformationen

Det föränderliga klassrummet

Publicerat

Det föränderliga klassrummet

Ja vem vågar vara interkulturell? : Recension av Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä av Kirsch, F-M, León Rosales, R & Rodell Olgaç, C (red.)

Publicerat

Ja vem vågar vara interkulturell? : Recension av Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä av Kirsch, F-M, León Rosales, R & Rodell Olgaç, C (red.)

Livsåskådningarnas väg till hälsa

Publicerat

Livsåskådningarnas väg till hälsa

Tema Hållbar utveckling

Publicerat

Tema Hållbar utveckling

Tema Migration

Publicerat

Tema Migration

Discourses of religion in the classroom practice : Religious Education in upper secondary school at vocational and academic preparatory programs.

Publicerat

Discourses of religion in the classroom practice : Religious Education in upper secondary school at vocational and academic preparatory programs.

Non-confessional = neutral? : Discourses of religion in contemporary pluralistic Swedish RE-classrooms

Publicerat

Non-confessional = neutral? : Discourses of religion in contemporary pluralistic Swedish RE-classrooms

My proposal will discuss the scope of neutrality and objectivity in the context of non-confessional integrative RE in the Swedish pluralistic...

Olika klassrumsdiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande i religionskunskap

Publicerat

Olika klassrumsdiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande i religionskunskap

Olika skoldiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande Att utbildningen på olika program i den svenska gymnasieskolan dominera...

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

Publicerat

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

In the mandatory, integrative and non-confessional school subject of Religious Education in Sweden, all students are taught together regardless of...

Swedish religious education at the end of the 1960s : Classroom observations, early video ethnography and the national curriculum of 1962

Publicerat

Swedish religious education at the end of the 1960s : Classroom observations, early video ethnography and the national curriculum of 1962

The aim of this article is to present a unique corpus of film-recorded classroom observations of sixth-grade classes (age 12-13) in the Swedish...

Religious Education in contemporary pluralistic Sweden

Publicerat

Religious Education in contemporary pluralistic Sweden

Representation of Religions : Religious Education in Classroom Practice

Publicerat

Representation of Religions : Religious Education in Classroom Practice

In the Swedish mandatory and non-confessional school subject of Religious Education (RE) all pupils are taught together in the same classroom...

From Christian Religious Education to Religious Education in Sweden : Classroom Observations, Early Video Ethnography and the National Curriculum of 1962

Publicerat

From Christian Religious Education to Religious Education in Sweden : Classroom Observations, Early Video Ethnography and the National Curriculum of 1962

Who is “we” in the classroom of Religious Education?

Publicerat

Who is “we” in the classroom of Religious Education?

The aim of this paper is to analyze some of the discourses that can be discerned in a classroom of Religious Education in upper secondary school in...

Religious Education in the multicultural society

Publicerat

Religious Education in the multicultural society

Forskningsprojekt


Samverkansprojekt


Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?

Detta forskningsprojekt handlar om hur man i inom ramen för civilsamhällets organisationer, i det här fallet en fotbollsförening, konkret...