Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Lager

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Jag är lektor inom Barn- och ungdomsvetenskap.

För tillfället arbetar jag i ett postdoc-projekt inom Arbetsintegrerat lärande och Barn- och ungdomsvetenskap.

Mina forskningsintressen handlar om kvalitet och policyfrågor i pedagogisk verksamhet som fritidshem, skola och förskola. I min avhandling studerade jag kommuners, förskolors och fritidshems systematiska kvalitetsarbete utifrån ett policyperspektiv.

I mitt pågående forskningsprojekt studerar jag barns fritid i fritidshem dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels utifrån barns perspektiv. Studien fokuserar vad barn möter i fritidshem i form av innehåll, personella och materiella resurser. Projektet syftar även till att utveckla metoder för utvärdering i fritidshem där barns perspektiv är en central utgångspunkt.

Jag har under många år arbetat med lärarutbildning och har ett särskilt intresse för professionsfrågor som rör grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.


Publikationer


Fritidshemmets pedagogik i en ny tid

Publicerat

Fritidshemmets pedagogik i en ny tid

Dialogue and children’s perspectives : Developing a model for evaluation in Swedish school-age educare

Publicerat

Dialogue and children’s perspectives : Developing a model for evaluation in Swedish school-age educare

The research topic for this presentation is evaluation of children's everyday lives in fritidshem. Through observations of daily practice and...

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem

Publicerat

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem

Possibilities and Impossibilities for Everyday Life : Institutional Spaces in School-Age Educare

Publicerat

Possibilities and Impossibilities for Everyday Life : Institutional Spaces in School-Age Educare

This project aimed to investigate through empirical analysis the possibilities and impossibilities for everyday life in the institutional spaces of...

Barncentrerad utvärdering : en modell för utvärdering i fritidshem

Publicerat

Barncentrerad utvärdering : en modell för utvärdering i fritidshem

Det dubbla kompetenskravet : en studie av lärarstudenters utveckling av kompetenser inom en ny lärarutbildning

Publicerat

Det dubbla kompetenskravet : en studie av lärarstudenters utveckling av kompetenser inom en ny lärarutbildning

I föreliggande studie undersöks lärarstudenters utveckling av kompetenser inom lärarutbildningen. Studien har sin bakgrund inom de utbildningstrend...

Quality in early childhood education and care - official policy and local practices : A Meta-ethnographic investigation

Publicerat

Quality in early childhood education and care - official policy and local practices : A Meta-ethnographic investigation

The dual competence requirement : A study of teacher student competences in a new teacher education

Publicerat

The dual competence requirement : A study of teacher student competences in a new teacher education

"The dual competence requirement - A study of teacher student competences in a new teacher education" examines students dealing with a dual...

Children's perspective about workforce practices

Publicerat

Children's perspective about workforce practices

This research project is directed towards children's perspectives of their leisure in school-age educare. In Sweden, more than 80 percent of all...