Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karoline Larsen Andersson

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning mot AIL

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Professionell utveckling och lärande i utvecklingsprojektet Plug Innan

Karoline Larsen Anderssons doktorandprojekt har Plug Innan som studieobjekt och det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen om professionernas arbete med elever i risk att inte nå de nationella målen i åk 9. Studien kan ge ett ökat fokus på professionsutveckling, och bidra till ökad kunskap kring vilket värde och långvariga effekter utvecklingsprojekt som Plug Innan kan ha i skolor och verksamheter. Vidare kan en ökad förståelse för hur self-efficacy (dvs. tilltro till egen kompetens riktad mot specifika uppgifter) förändras under projektet bidra till kunskap om hur man kan stödja pedagogisk personal i deras vidare professionsutveckling.

Genom en longitudinell enkätstudie, observationer av ett urval av verksamheter och intervjuer med ett antal av de personer som jobbar med Plug Innan önskar jag att få insikt i och förståelse för hur projektet påverkar professionerna i verksamheten på olika sätt. Hur Plug Innan implementeras och genomförs i olika verksamheter, hur detta påverkar verksamheten och vilka konsekvenser det får för professioners möjligheter och förutsättningar för professionell utveckling och lärande i arbete med utvecklingsprojektet. Vilka upplevelser professionerna i skolan har av att arbeta med projektet, samt deras tilltro, individuella och kollektiva kompetens i arbetet med elever som riskerar att inte uppnå fullständiga grundskolebetyg.