Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Katarina Elam

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning rör främst estetisk erfarenhet där sinnena och kroppsligt meningsskapande är ett uttalat perspektiv. Olika aspekter av kunskap i samband med estetisk erfarenhet är centralt.

Undervisning/handledning

Min undervisning är förlagd till Lärarprogrammet där jag ansvarar för kurser i estetik, vetenskapsteori och examensarbete på grund- och avancerad nivå.

Nyckelord

Estetik, estetisk erfarenhet, kroppslighet, kunskap.

Publikationer