Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Katarina Patriksson

Katarina Patriksson

Universitetslektor


Student

katarina.patriksson@hv.se G414

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsofrämjande processer och faktorer, vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa.

Forskningsintresse

Jag arbetar som lektor på Högskolan Väst och har även ett kliniskt lektorat på neonatal, barnkliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Mitt forskningsintresse är föräldrars möjlighet till delaktighet i sitt barns vård och behandling. Jag har i min forskning studerat hur föräldrar med språkbarriärer ges möjlighet till delaktighet i sitt barns vård. Vilka möjligheter som finns för att ge en god och jämlik vård till samtliga föräldrar som har sitt barn på neonatalavdelning. Att föräldrar och barn inte separeras efter förlossning när barnet behöver vård på neonatalavdelning är av betydelse och en studie belyser samarbetet mellan avdelningar för att en separation inte skall ske.  Är delaktig i SAVE (ventilaton med intakt navelsträng) studien som pågår på ett flertal förlossningsavdelningar där studier skall genomföras gällande föräldrars och vårdpersonals upplevelse av att vara delaktiga vid ventilation på förlossningsrummet.
Är NIDCAP och FINE instruktör. 

Så kan min forskning göra skillnad

Jag hoppas att min forskning möjliggör att föräldrar med språkbarriärer inte skall uppleva oro och missförstånd när deras barn vårdas på neonatal. Att införa ett arbetssätt där barn som är i behov av neonatalt stöd efter förlossning får det inne på förlossningsrummet.

Externa uppdrag 

  • Granskare för vetenskaplig tidskrift, Journal of Neonatal Nursing.
  • Socialstyrelsen, varit delaktig i att ta fram kunskapsstöd för Barn och familjecentrerad vård.
  • Kassör Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Undervisning/handledning

Jag undervisar framför allt i barnsjukvård och arbetsledning på specialistsjuksköterskeprogrammet och handleder studenter på kandidat och magisternivå.

Nyckelord

Familjecentrerad vård, föräldrars delaktighet, neonatalvård, språkbarriärer,

Publikationer