Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kerstin Grundén

Professor, senior

Professor i informatik och systemvetenskap

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, informatik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är intresserad av forskning inom områdena e-myndigheten, e-hälsa, e-lärande samt sociala media. Min tidigare forskning har fokuserat utveckling och implementering av informationssystem i verksamheter. I min forskning har jag utvecklat MOA-modellen för utveckling och utvärdering av informationssystem, som använts vid många studier. Det speciella med modellen är att den fokuserar olika intressentgrupper som ledning, anställda samt kunder/klienter/patienter t ex.

Vid Länsstyrelsen har e-lärande studerats i samband med införande av e-myndigheten. Vid Försäkringskassan studerades lokal utveckling av digitalt handläggningssystem. Inom vården har utveckling av informationssystem för samordnad vårdplanering studerats samt användning av videokonferens vid vårdplaneringssamtal. Implementering av e-myndigheten och kontaktcenter studerades i kommuner. Användning av sociala media för marknadsföring har studerats vid privata hotellverksamheter samt vid mindre företag inom turismsektorn.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i forskarutbildningen för informatik med inriktning mot AiL samt vid magister- och kandidat programmen i informatik. I forskarutbildningen är jag bl a ansvarig för kursen Key Readings in Information Systems. Jag är huvudhandledare för doktorand Karin Högberg som fokuserar på användning av sociala media för marknadsföring vid hotellverksamheter.

Nyckelord

E-myndigheten, e-hälsa, e-lärande, sociala media, marknadsföring, MOA-modellen.

Publikationer


Networking and e-government for local development : experiences gained by entrepreneurs in small enterprises in Sweden

Publicerat

Networking and e-government for local development : experiences gained by entrepreneurs in small enterprises in Sweden

This paper aims to analyse experiences gained by entrepreneurs in small enterprises located in a region undergoing structural change, focusing on...

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

Publicerat

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

This chapter aims to describe and analyze a sample of small enterprises located in a region undergoing structural change with focus on entrepreneur...

Municipal Support of Entrepreneurship and Business Development from an e-government Perspective

Publicerat

Municipal Support of Entrepreneurship and Business Development from an e-government Perspective

This article will contribute to the debate about regional development in peripheral areas by examining the social capital in 14 villages in a Danis...

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

Publicerat

A Study of Small Enterprises with Focus on Entrepreneurship and E-government in a Regional Development Context

This paper aims to describe and analyse a sample of small enterprises located in a region undergoing structural change with focus on entrepreneursh...

Social Media Marketing - A Win-win situation?

Publicerat

Social Media Marketing - A Win-win situation?

The use of social media for marketing has been increasingly popular recent years, but still there is a lack of research studies. In this article,...

Social media marketing in the wellness industry

Publicerat

Social media marketing in the wellness industry

Purpose - The advent of social media is dramatically changing the way marketing communication is conducted. This paper reports a study regarding th...

Value Creation of networks and networking for small enterprises and destination development

Publicerat

Value Creation of networks and networking for small enterprises and destination development

Literature recognizes that networks and networking are vital for firm performance and enterprises of all sizes are joining international networks...

Challenging Organizational Issues When Municipal Contact Centers are Implemented in Sweden

Publicerat

Challenging Organizational Issues When Municipal Contact Centers are Implemented in Sweden

Two case studies of the implementation of Contact Centres(CCs) in Swedish municipalities were compared and discussed from anorganizational...

Lessons Learned from the Implementation of Contact Centers in Swedish Municipalities

Publicerat

Lessons Learned from the Implementation of Contact Centers in Swedish Municipalities

Abstract: Two case studies of the implementation of contact centers (CCs) in Swedish municipalities were compared and analyzed. The purpose of the...

Municipal Support of Entrepreneurship and Business Development from an e-Government Perspective

Publicerat

Municipal Support of Entrepreneurship and Business Development from an e-Government Perspective

This paper aims to describe and analyze municipal support of entrepreneurship and business development from an e-government perspective. We analyze...

Social media marketing - An evaluation study in the wellness industry

Publicerat

Social media marketing - An evaluation study in the wellness industry

An evaluation study focusing the use of social media in six Swedish wellness companies is described and analysed. The study is a part of the resear...

Social media marketing in the wellness industry

Publicerat

Social media marketing in the wellness industry

The advent of social media is dramatically changing the way marketing communication is conducted. This paper reports a study regarding the use of...

Towards Inclusive E-Government : The Development of Municipal Contact Centers in Sweden

Publicerat

Towards Inclusive E-Government : The Development of Municipal Contact Centers in Sweden

In this chapter, five case studies of the implementation of contact centers in Swedish municipalities are described and discussed with a focus on...

A Social Perspective on Implementation of e-Government : A Longitudinal Study at the County Administration of Sweden

Publicerat

A Social Perspective on Implementation of e-Government : A Longitudinal Study at the County Administration of Sweden

Competence Development of E-Government : A Study Circle Approach

Publicerat

Competence Development of E-Government : A Study Circle Approach

Implementation of e-Government means cultural changes involving changes of attitudes and competences, apart from technological changes. There is a...

Exploring the OCN method as a means of organizational learning

Publicerat

Exploring the OCN method as a means of organizational learning

Purpose -. The aim of the paper is to examine whether the use of the OCN-method also leads to organizational learning. The studied organisations ar...

Implementation of a Contact Centre : a Local eGovernment Initiative

Publicerat

Implementation of a Contact Centre : a Local eGovernment Initiative

Abstract : A case study of the implementation of a contact centre (CC) in a Swedish municipality was described and discussed. The implementation wa...

Internal Digital Divide in Organizations

Publicerat

Internal Digital Divide in Organizations

In this chapter, internal digital divide problems in organizations are identified and discussed. A longitudinal case study focusing on the...

Lessons learned from the development of an e-circle for munipalities

Publicerat

Lessons learned from the development of an e-circle for munipalities

A case study is analyzed and lessons learned from the emergence of the Sambruk Academia for Swedish municipalities are discussed. The case study of...

Implementation of a contact Centre in a Swedish Municipality

Publicerat

Implementation of a contact Centre in a Swedish Municipality

Implementation of a contact centre (CC) in a Swedish municipality was analysed and discussed. Interviews were made with 16 respondents in different...

Integration of e-learning outcomes into work processes

Publicerat

Integration of e-learning outcomes into work processes

Three case studies of in-house developed e-learning education in public organizations with different pedagogical approaches are used as a starting...

Organisational learning and service quality for health and fitness entrepreneurs

Publicerat

Organisational learning and service quality for health and fitness entrepreneurs

This paper presents a study of learning, entrepreneurship and service quality in the health and fitness sector. The purpose is to outline the...

A Study Circle Approach for Competence Development of e-Government Implementation

Publicerat

A Study Circle Approach for Competence Development of e-Government Implementation

Implementation of e-Government means cultural changes involving changes of attitudes and competences, apart from technological changes. An intervie...

En kritisk analys av IT-visioner inom hälsa och kultur

Publicerat

En kritisk analys av IT-visioner inom hälsa och kultur

Evaluation of Contact Centre Implementation in a Swedish Municipality with Focus on Social Aspects

Publicerat

Evaluation of Contact Centre Implementation in a Swedish Municipality with Focus on Social Aspects

A case study of the implementation of a contact centre in a Swedish municipality was analysed and discussed. The MOA-E model was used as a...

Kompetensstrategier vid införande av kundcenter i kommuner

Publicerat

Kompetensstrategier vid införande av kundcenter i kommuner

The Electronic Journal of Information Systems Evaluation (EJISE) : ECIME2009 Special

Publicerat

The Electronic Journal of Information Systems Evaluation (EJISE) : ECIME2009 Special

A Social Perspective on Implementation of e-Government : A Longitudinal Study at the County Administration of Sweden

Publicerat

A Social Perspective on Implementation of e-Government : A Longitudinal Study at the County Administration of Sweden

longitudinal study of implementation of e-Government at the County Administration of Sweden was analysedcand discussed from a social perspective. T...

E-learning at work : Towards a participative approach

Publicerat

E-learning at work : Towards a participative approach

A case study focusing on learning outcomes from a web-based course and integration ofn new knowledge into work practices at the County Administrati...

Evaluation of e-Learning in Health Care : A Qualitative Approach

Publicerat

Evaluation of e-Learning in Health Care : A Qualitative Approach

An interactive web-based course was studied with the aim to improve the behaviour of health care professionals when they interact with disabled...

MOA - An Evaluation Model for Implementation and Use of IT in Organizations

Publicerat

MOA - An Evaluation Model for Implementation and Use of IT in Organizations

MOA is an evaluation model for implementation of IT in organisations, developed by the author. The model has been used for several evaluation...

Evaluation of eGovernment Implementation from a Social Perspective

Publicerat

Evaluation of eGovernment Implementation from a Social Perspective

An interview study focussing on experiences of the on-going implementation of eGovernment for the County Administration of Sweden is presented and...

Evaluation of the Development Process of a CSCW System for Health Care Planning

Publicerat

Evaluation of the Development Process of a CSCW System for Health Care Planning

In this article an evaluation study of the development and test of a CSCW system for health care planning, is reported. The system supports the...

Back-office Implementation of E-Government : A Learning Process

Publicerat

Back-office Implementation of E-Government : A Learning Process

An interview study of back-office aspects of eGovernment implementation at the County Administration of Sweden is analysed and reported. The aim of...

Evaluation of E-Learning at Work : Methodological Aspects

Publicerat

Evaluation of E-Learning at Work : Methodological Aspects

An internally developed web-based course (Diabas) at the County Administration of Sweden was analysed. The course focussed on dealing with official...

Evaluation of the Development Process of a CSCW System for Health Care Planning

Publicerat

Evaluation of the Development Process of a CSCW System for Health Care Planning

In this article an evaluation study of the development and test of a CSCW system for health care planning, is reported. The system supports the...

Transparancy Aspects of eGovernment

Publicerat

Transparancy Aspects of eGovernment

Implementations of eGovernment are criticised as being too focused on technical issues that lead to consequences such as user resistance. For...

Implementation of "Vision of E-Government 2007" at the County Administration of Sweden

Publicerat

Implementation of "Vision of E-Government 2007" at the County Administration of Sweden

In this article a current interview study is presented and discussed. A vision of E-government was formulated by the County Administration of Swede...

Arbetsintegrerat lärande

Publicerat

Arbetsintegrerat lärande

E-Learning Processes in Organisations

Publicerat

E-Learning Processes in Organisations

In this article two different types of e-learning processes in organisations are presented and discussed; adaptive and development-oriented learnin...

Professionals and Learning in Organizations

Publicerat

Professionals and Learning in Organizations

Efficient IT-mediated learning processes are crucial for modern knowledge organisations. Two case studies from Swedish public organisations are...

Reflection Meetings as a Method for Learning and Evaluation

Publicerat

Reflection Meetings as a Method for Learning and Evaluation

Reflection meetings were used as a method for learning and evaluation in the project County Academy at the County Administration of Sweden. An...

Utvärdering av arbetsintegrerat e-lärande vid länsstyrelsen

Publicerat

Utvärdering av arbetsintegrerat e-lärande vid länsstyrelsen

An Evaluation Model for Work-Integrated Learning

Publicerat

An Evaluation Model for Work-Integrated Learning

An evaluation study of the development and test of a work-integrated e-learning course for dealing with official registers at the Swedish County...

Arbetsintegrerat E-lärande vid länsstyrelsen : utvärdering av ett pilotprojekt avseende diarieföring i Diabas

Publicerat

Arbetsintegrerat E-lärande vid länsstyrelsen : utvärdering av ett pilotprojekt avseende diarieföring i Diabas

An Evaluation Model for CSCW Systems

Publicerat

An Evaluation Model for CSCW Systems

CSCW systems usually involve complex informal communication between several users at different geographical locations. An evaluation model focussin...

Different Approaches to Evaluation of Information Systems

Publicerat

Different Approaches to Evaluation of Information Systems

Outsourcing has been one of the most influential factors contributing to changes in information systems development in the last decade. The paper...

Exploring Tools and Methods for Work-Integrated Learning

Publicerat

Exploring Tools and Methods for Work-Integrated Learning

Most organizations have high hopes regarding the potential for eLearning to address the increasing demands for constant learning that characterizes...

Evaluation of the use of videoconferences for healthcare planning

Publicerat

Evaluation of the use of videoconferences for healthcare planning

The use of CSCW systems in general involves complex informal communication between many users at different geographical places. An evaluation...

MOA-E, An Evaluation Model for CSCW Systems

Publicerat

MOA-E, An Evaluation Model for CSCW Systems

The use of CSCW systems in general involves complex informal communication between any users at different geographical places. An evaluation strate...

Forskningsprojekt