Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Åhlund

Kristina Åhlund

Universitetslektor

kristina.ahlund@hv.se G420

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsofrämjande processer och faktorer.

Arbetar som lektor vid Institutionen för Hälsovetenskap på Högskolan Väst, men har också en del av min tjänst i NU-sjukvården, dels som klinisk lektor, dels som forskningsledare vid sjukhusets FoU-enhet. Jag har en bakgrund som specialistfysioterapeut inom hjärt-/kärlsjukdomar. Har mångårig erfarenet av patientarbete inom slutenvård, specialiserad öppenvårdsmottagning och träningsgrupper och har även arbetat med handledning/huvudhandledaruppdrag.

FORSKNINGSINTRESSE

Jag disputerade 2020 vid Linköpings Universitet med en avhandling som utvärderade fysisk kapacitet hos sköra äldre patienter med utgångspunkt i olika vårdformer inom sjukhusvård. Jag har tidigare varit involverad i forskning inom hjärtsjukvård och medverkar nu i olika projekt som rör skörhetsskattning, vård av sköra äldre patienter och interprofessionell samverkan. Jag är även med i ett större forskningsprojekt inom ortopedi där vi utvärderar digital träning för patienter med ländryggsmärta.

UPPDRAG EXTERNT

  • Klinisk lektor inom område Paramedicin NU-sjukvården, huvudsakligen riktat mot fysioterapienheterna. Medverkar där till att utveckla verksamheten och på sikt arbeta för ökad interprofessionell samverkan mellan olika vårdpersonal/studenter inom sjukhuset.
  • Forskningsledare inom NU-sjukvården. Medverkar i flera studier inom mitt kunskapsområde och är bihandledare för en doktorand
  • Medlem i den nationella arbetsgruppen SEPHIA inom kvalitetsregistret SWEDHEART
  • Medlem i Regionalt Processteam (inom VGR) för sekundärpreventiv vård vid kranskärlssjukdom
  • Medverkat vid översättning av skattningsinstrumentet Clinical Frailty Scale (CFS-9 2.0) till svenska.
  • Författare i kommande antologi om samverkan i sjukvården

UNDERVISNING/HANDLEDNING

På Högskolan Väst undervisar och handleder jag studenter, framför allt inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet, men är även med i fristående kurser om handledning för blivande handledare inom VFU.