Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Areskoug Josefsson

Kristina Areskoug Josefsson

Professor


Professor i Arbetsintegrerat Lärande

kristina.areskoug-josefsson@hv.se H515

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap. Forskar inom arbetsintegrerat lärande, hälsovetenskap, vårdvetenskap.

FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Kristina är professor i Arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst. Under 2022-2024 arbetar Kristina även som rektorsråd för flexibel utbildning. Kristina är också adjungerad professor i folkhälsa och rehabilitering vid Department of Behavioural Science, Oslo Metropolitan University, Norge.

Kristina forskar tvärvetenskapligt för främjande av flexibel utbildning, sexuell hälsa, arbetsmiljö, coproduction samt inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Kristina har flera pågående forskningsprojekt nationellt och internationellt. Exempel på pågående projekt är Digital utbildning i Barneseksualitet for barnevernspedagoger (leds av VID Specialized University), Digital doktorandhandledning och Utvärdering och implementering av SEXIT i elevhälsan.

Kristinas kliniska bakgrund är som specialistfysioterapeut inom reumatologi och forsknings- och utvecklingssamordnare i rehabilitering. 2013 disputerade Kristina vid Lunds Universitet med avhandlingen Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic approach. Därefter genomfördes postdoc-projekt vid Lunds Universitet 2014 och vid Luleå Tekniska Universitet 2015 med inriktning på kommunikation och kunskap om sexuell hälsa hos arbetsterapi-, fysioterapi och sjuksköterskestuderande och utveckling av frågeformuläret Students’ Attitudes towards addressing Sexual Health questionnaire (SA-SH).

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Krisitna undervisar inom specialistsjuksköterskeprogrammet och är huvudhandledare för doktoranderna Patrik Haraldsson (Jönköping University), Elin Salmiranta (Jönköping University), Pontus Wallin (Jönköping University),  Ingrid Thunem (VID Specialized University) samt bihandedare för Anna ChuChu Schindele (Malmö Universitet).

NYCKELORD

AIL, förbättringsvetenskap, ledarskap, samskapning, folkhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), arbetsmiljö, rehabilitering

UPPDRAG EXTERNT

Kristina har uppdrag som granskare av avhandlingar och är betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt. Granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter och åt forskningsfinansiärer.

RESEARCH GATE

Kristina Areskoug Josefsson (researchgate.net)

Kristina har bloggat vetenskapligt för Jönköping University bloggen Vertikals

_________________________________________

Länk till Kristinas publikationer

__________________________________________

Publikationer