Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurt Wicke

Universitetslektor

Fil Dr i ämnesdidaktik

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Lärare med inriktning på diskursanalys, etnicitet, normkritisk pedagogik, identitet och demokrati, didaktik/ämnesdidaktik, vetenskapsteori och pedagogisk filosofi. Forskar om demokrati i läroböcker i SH. Fil Dr i samhällskunskapens ämnesdidaktik.