Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurt Wicke

Kurt Wicke

Universitetslektor


Fil Dr i ämnesdidaktik

kurt.wicke@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Lärare med inriktning på diskursanalys, etnicitet, normkritisk pedagogik, identitet och demokrati, didaktik/ämnesdidaktik, vetenskapsteori och pedagogisk filosofi. Forskar om demokrati i läroböcker i SH. Fil Dr i samhällskunskapens ämnesdidaktik.