Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Lindhé

Samverkansstrateg

Anställd på Forsknings- och innovationskontoret.


Tjänstgör f.n. 50 %

  • Har lett VINNOVA-finansierade K3-projektet "Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet" som pågick 2017-2020. 
  • Ingår i styrelsen för nationella nätverket UniLink.
  • Delaktig i högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktörer
  • Delaktig i övergripande utvecklingsdiskussion rörande samverkan vid Högskolan Väst. 


  • Övrig bakgrundsinfo:
  • Under ett flertal år ansvarat för övergripande omvärldsbevakning och opinionsbildning samt medverkat i det strategiska arbetet för högskolans utveckling
  • Samordnade tidigare högskolans samverkansarbete och var ordförande för högskolans Samverkansråd (numera AIL-råd).
  • Tidigare Vice ordförande i styrelsen för Drivhuset vid Högskolan Väst.
 .
 • Arbetade under ett flertal år på övergripande strategisk nivå med frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande. Styrelseledamot i nationella nätverket INCLUDE 2014-2018.
 • Presschef och samordnare i rektors stab aug 2008-dec 2013
 • * T.f. Rektor Stiftelsen Stenebyskolan/Bitr. högskolerektor Steneby Göteborgs universitet 2007/2008

  * Informationschef Högskolan Väst 2000-2007

  * Internationell samordnare Högskolan Väst 1997-2000

  * Informatör och redaktör, Högskolan i Karlstad (nuv. Karlstads univ.) 1987-1996