Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Lindhé

Utvecklingsstrateg

Anställd på Kommunikation.


    • Arbetar med övergripande omvärldsbevakning och opinionsbildning samt medverkar i det strategiska arbetet för högskolans utveckling
    • Samordnar högskolans samverkansarbete. Ordförande för högskolans Samverkansråd. Ingår i styrelsen för nationella nätverket UniLink.
    • Arbetar högskoleövergripande med innovations-, entreprenörskaps- och nyttiggörandefrågor. Vice ordförande i styrelsen för Drivhuset.
    • Arbetar med externa relationer med fokus på regional utveckling och högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktörer. Arbetade under 2015-17 med uppbyggnaden av samverkansarenan Kommunakademin Väst tillsammans med Lena Fischer.
    • Arbetar på övergripande strategisk nivå med frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande. Styrelseledamot i nationella nätverket INCLUDE.

Övrig bakgrundsinfo:

* Presschef och samordnare i rektors stab aug 2008-dec 2013

* T.f. Rektor Stiftelsen Stenebyskolan/Bitr. högskolerektor Steneby Göteborgs universitet 2007/2008

* Informationschef Högskolan Väst 2000-2007

* Internationell samordnare Högskolan Väst 1997-2000

* Informatör och redaktör, Högskolan i Karlstad (nuv. Karlstads univ.) 1987-1996