Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linda Lundin

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är som forskare framförallt intresserad av människor som gått igenom utmaningar i livet på olika vis och konsekvenserna av dessa utmaningar. Jag har bland annat forskat om ätstörningar och social ångest. Men jag har även varit med i andra forskningsprojekt kring exempelvis ungdomars internetanvändande. Just nu arbetar jag i ett internationellt projekt kring tinnitus. I det här projektet ökar vi kunskapen om hur upplevelser av att leva med tinnitus interagerar med tidigare livserfarenheter och aktuella livsvillkor. Jag arbetar även i ett annat projekt som handlar om kritisk granskning av den biomedicinska diskursen kring ADHD. I min forskning använder jag mig av både kvantitativ metod och kvalitativ metod.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i forskningsmetod och i utvecklingspsykologi och jag handleder C uppsatser inom psykologi.

Nyckelord

Ätstörningar, social ångest, tinnitus, diskurs.

Publikationer