Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linda Lundin

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är som forskare framförallt intresserad av människor som gått igenom utmaningar i livet på olika vis och konsekvenserna av dessa utmaningar. Jag har bland annat forskat om ätstörningar och social ångest. Men jag har även varit med i andra forskningsprojekt kring exempelvis ungdomars internetanvändande. Just nu arbetar jag i ett internationellt projekt kring tinnitus. I det här projektet ökar vi kunskapen om hur upplevelser av att leva med tinnitus interagerar med tidigare livserfarenheter och aktuella livsvillkor. Jag arbetar även i ett annat projekt som handlar om kritisk granskning av den biomedicinska diskursen kring ADHD. I min forskning använder jag mig av både kvantitativ metod och kvalitativ metod.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i forskningsmetod och i utvecklingspsykologi och jag handleder C uppsatser inom psykologi.

Nyckelord

Ätstörningar, social ångest, tinnitus, diskurs.<

/p>

Publikationer


Online narratives about panic attacks : interpreted within a psychodynamic framework

Publicerat

Online narratives about panic attacks : interpreted within a psychodynamic framework

The objectives of the study were to investigate what individuals posting narratives on four online forums dedicated to the issue of panic attacks...

Parental narratives online about ADHD

Publicerat

Parental narratives online about ADHD

Contemporary parents turn to social media to discuss parental issues. The aim of the present study was to analyze 198 posts on online discussion...

The Experience of Tinnitus and Its Interaction With Unique Life Histories : Life Events, Trauma and Inner Resources Narrated by Patients With Tinnitus

Publicerat

The Experience of Tinnitus and Its Interaction With Unique Life Histories : Life Events, Trauma and Inner Resources Narrated by Patients With Tinnitus

Background: The challenges facing people with chronic tinnitus include finding relief and rebuilding quality of life. However, previous traumatic...

A narrative analysis of online discussions about self-harm within an attachment framework

Publicerat

A narrative analysis of online discussions about self-harm within an attachment framework

Self-harm has become a prevalent problem among young people. Research reveals that people who self-harm tends to avoid seeking health care due to...

Parental discussions online through the medical discourse-lens

Publicerat

Parental discussions online through the medical discourse-lens

In the present study the research objective was to gain insights into parental communication on an open Internet forum where parents had the...

A discursive analysis concerning information on "ADHD" presented to parents by the National Institute of Mental Health (USA).

Publicerat

A discursive analysis concerning information on "ADHD" presented to parents by the National Institute of Mental Health (USA).

A discourse analysis was performed based on an online document under the headline: "What is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, ADD)?"...

Adolescents' self-defining internet experiences

Publicerat

Adolescents' self-defining internet experiences

AbstractPurposeThe purpose of this study was to investigate how young women and men perceive the Internet as a phenomenon and what role and meaning...

Intra-individual variability in tinnitus patients : Current thoughts and perspectives.

Publicerat

Intra-individual variability in tinnitus patients : Current thoughts and perspectives.

Most tinnitus studies have attempted to compare groups of individuals, thus revealing inter-individuals differences, i.e.,  variations  between...

Att experimentera med sitt själv : internet och identitetsskapande

Publicerat

Att experimentera med sitt själv : internet och identitetsskapande

Kapitlet fokuserar på internet som en kontext för identitetsskapande där ungdomar tillåts experimentera med och kommunicera delar av sin identitet...

The experience of tinnitus and its Interaction with unique life histories

Publicerat

The experience of tinnitus and its Interaction with unique life histories

Objectives   Alleviating tinnitus is a challenging project for professionals within audiology and related fields. Meeting a suffering patient can b...

Mothers’ and fathers’ insights into teenagers’ use of the internet

Publicerat

Mothers’ and fathers’ insights into teenagers’ use of the internet

Previous research indicates that parents have limited insight into their teenagers’ activities and experiences on the internet. The purpose of the...