Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linda Lundin

Linda Lundin

Universitetslektor

linda.lundin@hv.se I518

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är som forskare framförallt intresserad av människor som gått igenom utmaningar i livet på olika vis och konsekvenserna av dessa utmaningar. Jag har bland annat forskat om ätstörningar och social ångest. Men jag har även varit med i andra forskningsprojekt kring exempelvis ungdomars internetanvändande. Just nu arbetar jag i ett internationellt projekt kring tinnitus. I det här projektet ökar vi kunskapen om hur upplevelser av att leva med tinnitus interagerar med tidigare livserfarenheter och aktuella livsvillkor. Jag arbetar även i ett annat projekt som handlar om kritisk granskning av den biomedicinska diskursen kring ADHD. I min forskning använder jag mig av både kvantitativ metod och kvalitativ metod.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i forskningsmetod och i utvecklingspsykologi och jag handleder C uppsatser inom psykologi.

Nyckelord

Ätstörningar, social ångest, tinnitus, diskurs.