Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linda Mossberg

Linda Mossberg

Universitetslektor

linda.mossberg@hv.se J535

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.

Forskningsintresse

Jag är universitetslektor i socialt arbete och har ett fokus på organisationsforskning. Inom det fältet har jag till största delen sett till samverkan mellan olika professionella aktörer samt brukarmedverkan. Förtroende, makt, kultur och tolkningsföreträde är stora delar av hur jag förstår möten mellan individer och organisationer. Jag har ett fokus på verksamheter inom psykisk ohälsa och funktionsvariationer, vilket även har förgrenats till verksamheter inom skolans värld.

 

Mina aktuella projekt rör samverkan gällande problematisk skolfrånvaro, vilket är mitt postdoksprojekt finansierat av FORTE. Jag och en kollega från Högskolan Väst studerar ungas tillit till kommunen som plats och organisation i ett samverkansprojekt med Grästorpskommun. Vidare studerar jag tillsammans kollegor från svenska och sydafrikanska universitet omhändertagna barns möjligheter till inflytande utifrån, i ett första skede, respektive lands lagstiftningar.

Uppdrag externt (inom och utom akademin)

  • Ordförande för institutionsnämnden
  • Ledamot i arbetsutskottet för Nätverket för samverkansforskning
  • Återkommande granskare för de internationella tidskrifterna European Journal of Social Work samt Journal of Interprofessional Care

Undervisning/handledning

Jag undervisar på grund- och magister nivå inom socialt arbete, främst inom organisation och psykisk ohälsa.

Nyckelord

Organisation, psykisk hälsa, brukarmedverkan

Research gate

https://www.researchgate.net/profile/Linda_Mossberg

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?q=linda+mossberg&r=%3bpers%3a(Mossberg+Linda)&d=swepub&m=10&p=1&s=c