Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linn Gustavsson

Universitetslektor, befordrad adjunkt

Människa-Maskin-Interaktion

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom området teknik, elektroteknik och elektronik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Linn Gustavssons forskning fokuserar på samspelet mellan människa och teknik. 

Forskare inom människa-maskin-interaktion, med fokus på interaktionen mellan människa och maskin via operatörsgränssnitt eller fysiska objekt. För närvarande ligger huvudfokus på interaktion med industrirobotar, men även andra tillämpningar inklusive maritima simulatorer studeras.

Främst har forskning bedrivits med tillverkanade företag men små serier eller enstyckstillverkning där stora delar av produktionen varit manuell. Vi arbetar med hur dessa företag kan förändra och förbätra sin produktion genom flexibla automationsläsningar genom samverkande eller interaktiva robotar eller andra tekniska lösningar. Tanken är att låta människan sköta de arbetsuppgifter hon är bra på och utnyttja roboten till de uppgifter de är bra på i ett effektivt samarbetsteam.

Undervisning/handledning

Undervisar i datateknik, programvaruteknik, vetenskapsteori och datateknisk interaktionsdesign på flera av högskolans utbildningar.

Nyckelord

Människa, teknik, interaktionsdesign.

Publikationer


How to describe interaction with a collaborative robot

Publicerat

How to describe interaction with a collaborative robot

In this paper, we describe early work on a classification model on how to interact with industrial and other types of robots. We suggest a...

Consideration of market demand volatility risks, when making manufacturing system investments

Publicerat

Consideration of market demand volatility risks, when making manufacturing system investments

When investing in new manufacturing systems, many aspects must be taken into consideration to ensure a sustainable business. In respect to the...

How do experienced mariners perceive vessel risk in constricted navigation settings?

Publicerat

How do experienced mariners perceive vessel risk in constricted navigation settings?

Interacting with Industrial Robots : A Motion-based Interface

Publicerat

Interacting with Industrial Robots : A Motion-based Interface

Collaborative industrial robot cells are becoming more and more interesting for industry through the new Industrie 4.0 initiative. In this paper we...

Manufacturing System Design for Business Value, a Holistic Design Approach

Publicerat

Manufacturing System Design for Business Value, a Holistic Design Approach

When designing and developing manufacturing systems, many aspects need to be considered. Typically, the manufacturing design objectives are specifi...

Multi-Layered Design and Game-Based Learning as a Pedagogical Concept : How to develop proper behavior in ARPA simulator training

Publicerat

Multi-Layered Design and Game-Based Learning as a Pedagogical Concept : How to develop proper behavior in ARPA simulator training

To become a professional master mariner one has to develop many different skills and have an understanding of how to act in different situations on...

Production support model to manage market demand volatility risks

Publicerat

Production support model to manage market demand volatility risks

In the investment selection process during the design of new manufacturing systems, both the technical attributes and the expected financial...

Utilizing ICT Tools when Developing Healthcare Processes and Action Plans for Special Needs Children

Publicerat

Utilizing ICT Tools when Developing Healthcare Processes and Action Plans for Special Needs Children

Technological advances lead to the development of an increasing number of computer-based devices and software applications, used in the healthcare...

Inter-communication management in cases with disabled children

Publicerat

Inter-communication management in cases with disabled children

Since the use of Information and communication tools has offered new possibilities for improving different aspect of the healthcare sector, the...

How to Transfer Information Between Collaborating Human Operators and Industrial Robots in an Assembly

Publicerat

How to Transfer Information Between Collaborating Human Operators and Industrial Robots in an Assembly

Flexible human-robot industrial coproduction will be important in many small and middle-sized companies in the future. One of the major challenges ...

Human and robot interaction based on safety zones in a shared work environment

Publicerat

Human and robot interaction based on safety zones in a shared work environment

In this paper, early work on how to implement flexible safety zones is presented. In the case study an industrial robot cell emulates the environme...

Safety Critical Robot Programming and Testing for Operations in Industrial Co-production

Publicerat

Safety Critical Robot Programming and Testing for Operations in Industrial Co-production

Flexibla robotceller inom fordonsindustrin : Men hur ska informationsutbytet och interaktionen ske?

Publicerat

Flexibla robotceller inom fordonsindustrin : Men hur ska informationsutbytet och interaktionen ske?

En stor del av bilproduktionsprocessen är automatiserad. Ett fordons alla delar passerar flera olika stationer eller celler för att justeras och...

An Adaptable Process Planning Tool : A Tool for Information, Communication, and Interaction in a Robot Cell

Publicerat

An Adaptable Process Planning Tool : A Tool for Information, Communication, and Interaction in a Robot Cell

This study presents work in progress on how to develop a process-planning tool to handle interaction between human operators and robots within a...

Evaluation of Interaction with Commercial Educational Games when Used by Children with Autism

Publicerat

Evaluation of Interaction with Commercial Educational Games when Used by Children with Autism

Reliability and Quality of Software Engineering in Manufacturing Industry : a case study

Publicerat

Reliability and Quality of Software Engineering in Manufacturing Industry : a case study

Software engineering has proposed the use of formal and industrial methods, models and tools within software industry for some time now. There are...

Easylayer : MLD in an application portal with multiple user groups

Publicerat

Easylayer : MLD in an application portal with multiple user groups

In large organizations there are usually rather large groups of heterogeneous users with different tasks and different needs. Their requirements...

Layered design : concepts, case studies and processes - theories and implementations

Publicerat

Layered design : concepts, case studies and processes - theories and implementations

iLayer : MLD in an operating system interface

Publicerat

iLayer : MLD in an operating system interface

Designing a multi-layered image viewer

Publicerat

Designing a multi-layered image viewer