Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linnéa Åberg

Universitetslektor

Egen titel:  

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.


Jag arbetar som forskare och lärare i socialt arbete. 

Mina forskningsintressen handlar om hur det sociala arbetet praktiskt, teoretiskt och professionellt kan utvecklas i en migrations- och flerspråkig kontext. Ett annat intresse är hur erfarenhetsbaserad kunskap (bland brukare, studenter och professionella) inom det sociala arbetets fält kan integreras i den akademiska utbildningen.

Mer specifikt handlar min forskning om:

Flerspråkighet, tolkning och språklig rättvisa inom välfärdsinsitutioner

Förebyggande socialt arbete på Familjecentraler- med småbarnsfamiljer som lever under tids- och platsbegränsningar pga av restriktiv asyllagstiftning

Förhandlingar mellan skilda kunskapsdomäner i den nationella standardiseringsprocessen av Samhällsorientering för nyanlända

Levda erfarenheter av migration bland profesionella- och studenter i utbildningssammanhang

Jag är styrelseledamot i det nationella forskarnätverket Socialt arbete och Migration (Forte), samt revisor i IMER-förbundet

Pågående forskningsprojekt:

Linguistic justice, global migration and Nordic welfare states 2023-2026 (Vetenskapsrådet)

Strengthening parenting practices and capacity in times of temporariness: A study on preventative social work at family centers with families who migrated to Sweden 2022- 2024 (Forte)

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/att-starka-foraldraskapspraktiker-och-formagor-i-tider-av-temporaritet-en-studie-om-forebyggande-socialt-arbete-pa-familjecentraler-med-familjer-som-migrerat-till-sverige2/

Avslutat forskningsprojekt:

postdoc vid Linnéuniversitetet

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-kulturdialog-genom-tolk/