Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Louise Bärgman

Controller

Controller IV

Anställd på Ekonomi.


Ekonomiskt stöd till ledningsgruppen vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap

Controllern har till uppgift att:

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag
  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering
   • samordna institutionens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering
   • ansvara för att tillsammans med akademipartner sammanställa institutionens studentprognoser
   • forskningsfinansiering
  • stödja institutionens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet
 • stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan
 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet
 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

Financial support for the department of Engineering Science

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis
  • produce financial material to support the long-term planning of the department
   • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources
   • be responsible for, to jointly with Academic partner, compile the student forecast of the department
   • research funding
  • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.
 • support researchers with financial calculations regarding applications for external project funding
 • educate managers within financial area
 • be a support in other financial matters.